26.4.2010

Spagetin pilkkomista

Suomalaisilla teillä monimutkaiset spagettikulholiittymät ovat verraten harvinaisia, mutta maailmalla niitä on sitäkin enemmän. Pelkän kartan tai satelliittikuvan perusteella on varsin vaikeaa tutkia liittymän toimintaa ja onko sen kautta pääsy kaikista suunnista kaikkiin muihin suuntiin.Tässä on kuva Espoosta, ykköstien ja kehä II:n liittymästä. Spagetti on vähän hankalan oloinen ja tulkintaa ei helpota, että kyse on oikeastaan kolmesta kiinni toisissaan olevasta liittymästä. (Kuva: Google)

Niinpä otamme käteen haarukan lisäksi veitsen ja rupeamme pilkkomaan spagettia.

Pilkomme spagetin piirtämällä kutakin tulosuuntaa kohden kaavion, jossa on reitit jokaiseen suuntaan, johon tulosuunnasta pääsee:Tämä kaavio osoittaa, että liittymä ei olekaan täydellinen lukuisista rampeistaan huolimatta: Pohjoisesta ei ole pääsyä itään.

Saksan Duisburgissa teiden A3 ja A40 risteyksessä on vuosikymmenet sitten rakennettu spagettikulho, jossa kaikki rampit on keskitetty liittymän ahtaimpaan neljännekseen:(Kuva: Google) Liittymän hahmottamista vaikeuttaa sen halki kulkevat rautatiet. Mutta tämäkin aukeaa pilkkomismenetelmällä:Täydellisestä liittymästä on kyse: Kustakin neljästä tulosuunnasta on reitti kolmeen muuhun suuntaan.

Extremestä pitävät voivat harjoitella vaikkapa Pariisin lounaispuolella sijaitsevalla A81- ja N118-teiden risteyksellä, johon liittyvät maantiet D908 ja D986 sekä pari katuverkkoliittymää:

20.4.2010

Hailuodon silta

Vuosikymmenet kestänyt kina siitä, rakennetaanko Hailuotoon silta vai ei, on saavuttanut uuden virstanpylvään. Ympäristövaikutusten arviointiraportti on valmistunut. Arvioinnissa vaikutukset luontoarvoihin todettiin odotettua pienemmiksi; sen sijaan yhteiskunnallisia kielteisiä vaikutuksia nousi verraten paljon esiin.

Arvioinnissa tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoa: Nykyistä mallia, palvelutasoltaan parempaa kolmen lautan mallia ja silta-pengertiemallia. Silta-pengertiemallissa vajaan seitsemän kilometrin levyisen salmen yli rakennettaisiin kaksi yli puolikilometristä siltaa ja loput täytettäisiin tiepenkereellä.

Esillä on ollut myös silta Hailuodosta Siikajoelle ja tunneli nykyiselle lauttareitille. Nämä on hylätty toiminnallisilla ja taloudellisilla syillä.

Hailuodossa sillan toivotaan tuovan mahdottoman paljon hyvää ja siihen on panostettu odotuksia vauhtisokeutta myöden. Kunta on muodostanut eräänlaisen epäpyhän allianssin Oulun Seudun Setlementti ry:n kanssa tavoitteena nostaa kunnan matkailu uudelle tasolle. Tässä allianssissa kuntaa on viety kuin pässiä narun päässä kebabkioskille. Suunnitelmiin kuuluu muun muassa nuorisokeskuksen tuominen olemassa olevan loma-asutuksen keskelle tuhoamalla siinä sivussa historiallinen luotsiasemamiljöö. Ympäristökeskus onkin reagoinut asiaan asettamalla alueen toimenpidekieltoon rakennussuojelulain nojalla.

Kovin yksituumaisia hailuotolaisetkaan eivät kehittämissuunnitelmien edessä ole ja tunnetusti mitä pienempi kunta sen isommat riidat. Kunnanjohtajakin näkyy sanomalehti Kalevan mukaan olevan heittämässä pyyhkeen kehään ja siirtymässä Pyhäjoen kunnanjohtajaksi.

Ympäristövaikutusten arviointi ei ota kantaa toteutuskustannuksiin. Ne joka tapauksessa ovat merkittävät eikä Perämeren halkaisevan pengertien ja 15 metriä korkean sillan hoitokustannuksetkaan aivan mitättömät olisi. Paljon tarvitaan lobbausta ennen kuin avajaissamppakaljoja päästään kilistelemään.

16.4.2010

Routaa

Kelirikko on sitten taas saapunut, jokakeväiseen tapaan.

Tällä hetkellä varsin monelle soratielle Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla on asetettu 12 tonnin painorajoitus. Tämä ei vielä kieli kovin vaikeasta tilanteesta.

Peukalotuntuma on, että toistaiseksi kelirikko näkyy tien kuoppaisuutena, ei niinkään liejuuntumisena. Ehkä hieman poikkeuksellista on, että tierumpujen kohdalta tiet ovat painuneet huomattavan monessa kohti. Tällainen kuoppakohta on aika terävä ja siihen ajettaessa sisuskalut heittävät volttia.

Routavauriot eivät ole vain sorateiden ongelma. Esimerkiksi valtatie 12 Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan rajamailla on roudan sulaessa mennyt melkoiselle pyykkilaudalle ja tierumputöyssyjä riittää.