28.2.2019

Ponttonisilta

Ponttonisilta usein yhdistetään armeijan pioneerien tekemisiin: Kriisitilanteissa saadaan aikaiseksi vesistön ylitse kulkuväylä varsin nopeasti kippaamalla veteen joukko ponttoneita ja rakentamalla niiden päälle sillan kansi.

Siltatyyppi ei kuitenkaan rajoitu kriisiaikojen ratkaisuksi. Esimerkiksi kesäisinä kevyen liikenteen ratkaisuina niitä on Suomessakin käytössä muun muassa Helsingissä, Savonlinnassa ja Porissa.

Raskaaseenkin käyttöön siltatyypillä on paikkansa. Tyyppiesimerkki on kohtalaisen lyhyt ylitys, jossa vesistön pohjan tyyppi ei siedä raskaita pilareita tai jossa on turhan syvää. Miinuspuoliakin on: riittävän sivusuuntaisen jäykkyyden tekeminen on vaikeaa, vedessä jatkuvasti olevien ponttonien huoltaminen on urakka sinänsä ja laivaväylien risteyskohdissa pitää käyttää luovuutta. Rautatie ponttonisillalla on jäykkyyden puutteen takia varsin harvinainen konsepti. Pohjoisilla alueilla jäät aiheuttavat omat ongelmansa.

Kölnin kaupunki rupesi laajenemaan Rein-joen itäpuolelle jo varhain. Rein on leveä ja vuolas ja 1800-luvun tekniikalla ponttonisilta on ollut oiva ratkaisu. Vuonna 1822 rakennettiin noin 40 veneen varaan noin 400 metriä pitkä silta. Se avattiin laivaliikenteelle kolmasti päivässä. Silta oli paikallaan vuoteen 1913 saakka, kunnes kiinteä silta korvasi sen.


Deutzer Schiffbrücke, Köln 1822-1913

Porin keskusta on aikoinaan syntynyt Kokemäenjoen eteläpuolelle. Kaupunki laajeni joen toiselle puolelle ja vuonna 1808 syntyi lauttayhteys joen poikki. Lauttayhtiö sai 1850-luvulla luvan rakentaa sillan, josta periä siltamaksua. Silta sai nimekseen Charlotta, koska se vihittiin käyttöön Charlotan päivänä 12.5.1855.

Kokemäenjoki on keväisin arvaamaton ja Charlottakin vuosien varrella jouduttiin useampaan kertaan hakemaan alajuoksulta jäiden viemänä. Charlotta oli kuitenkin paikallaan yli 70 vuotta: Se poistui käytöstä, kun nykyinen Porin Silta valmistui vuonna 1926.


Charlotta-silta, Pori, 1855-1926

Paraisilla alkoi kalkkikaivostoiminta jo 1600-luvulla, mahdollisesti aikaisemminkin. Maantiekuljetusten kannalta Parainen on ollut melko tuskallisella paikalla: vielä 1930-luvun alussa kolmen lossin takana.

Hessundin ja Kuusistonsalmen siltojen valmistumisen jälkeen pulmana oli vielä leveä Kirjalansalmi. Paremman puutteessa kaivosyhtiö järjesti sotien jälkeen armeijan ylijäämävarastoista parikin ponttonisiltaa. Ensin pienemmän, joka parin vuoden kuluttua korvattiin suuremmalla. Sillan ylläpito kävi kalliiksi ja kaikki huokaisivat helpotuksesta, kun komea Kirjalansalmen riippusilta valmistui ponttonisillan viereen vuonna 1963.


Kirjalansalmen silta 1950-1963

Kirjalansalmen ponttonisillan taru ei kuitenkaan päättynyt tähän. Siitä saatiin kiinteä yhteys Turun edustan Satavan saareen, johon ennen liikennöitiin lossilla.

Satavan lossirannassa sattui vuona 1940 onnettomuus, jossa jarrunsa menettänyt linja-auto syöksyi puomien läpi mereen ja kaikkiaan 17 ihmistä menetti henkensä.

Satavan kiinteä silta valmistui vuonna 1989, vain 25 vuotta tilapäisen ponttonisillan käyttöönoton jälkeen.


Satavan ponttonisilta 1964-1989

Norjan vuonomaisema on jylhää. Vuonon suita lukuun ottamatta myös vettä on paljon; joskus kilometrinkin verran. Siihen maisemaan ei juuri pilareita rakenneta.

E39-tiellä Norjan meren rannikolla on Bergsøysundin vuonna 1992 valmistunut ponttonisilta. Vuonon syvyys sillan kohdalla on noin 320 metriä. Silta on vain päistään ankkuroitu. Sillä on pituutta 931 metriä ja se kelluu betoniponttonien varassa.

Salmessa käy vuorovesivirta kumpaankin suuntaan ja tuulet ovat aika ajoin rajuja. Siksi silta joutuu ottamaan vastaan vahvoja vaakasuoria voimia. Siksi se onkin ylhäältä katsoen kaareva: rakennettu vaakasuoran holvin muotoon.Bergsøysundin silta 1992-

Bergsøysundiin käytiin ottamassa mallia Uudesta Maailmasta. Yhdysvaltain luoteiskolkassa sijaitseva Seattlen kaupunki sijaitsee vuonomaisen merenlahden ja Lake Washington -järven välisellä kannaksella. Kaupunki on vähitellen laajentunut lähes neljän miljoonan asukkaan metropoliseuduksi; myös järven toiselle puolelle.

Järvi on kapea ja pitkä ja siten luonnollinen este. Mutapohjan takia järven ylittävät sillat on tehty ponttonitekniikalla.

Maailman pisimmäksi ponttonisillaksi mainitaan silta nimeltään Kuvernööri Albert D. Rosellinin Silta, useammin tunnettu kuitenkin nimellä Evergreen Point Floating Bridge. Nykyinen silta on valmistunut vuonna 2016 ja se korvasi vuonna 1963 valmistuneen sillan.

Sillan pituus on 4750 metriä, josta kelluvan osuuden 2310 metriä. Vanha silta oli koko matkaltaan pitkittäistä betoniponttonia. Stabiliteetin parantamiseksi uudessa on sekä pitkittäisi että poikittaisia ponttoneita. Sillalla on 3+3 kaistaa ja se on ankkuroitu pohjaan 58 ankkurilla.


Evergreen Point Floating Bridge 2016-. Kuvassa sillan vasemmalla puolella vanha silta, joka on purettu.

Sillan päissä on korkeat osuudet, joiden alta kulkevat vesiväylät. Valtamerialuksille ne eivät ole: alikulkukorkeus on noin 20 metriä.


Liikenne laskeutuu ponttoniosuudelle.

24.2.2019

Ei toteutunut

Etenkin 1960-luvulla, kun suomalainen tienrakentaminen eli huippukauttaan, kunnat ja muut tahot perustivat erilaisia toimikuntia pohtimaan uusia tieyhteyksiä. Ehkä suurisuuntaisin oli Lännentien suunnitelma, eli tien rakentaminen Turusta Saaristomeren halki Ahvenanmaalle. Sitä suunnitelmaa ylläpiti 1960-luvun lopulle saakka yllä valtiollinen organisaatio nimeltään Valtakunnansuunnittelutoimisto. Se oli sotien jälkeen perustettu pohtimaan kansallista infrastruktuuria.

Muun muassa Helsinkiin suunniteltiin toinen toistaan hienompia moottoritiejärjestelyjä tunnetun Smith-Polvinen-suunnitelman rinnalla.

Yhteistä näille suunnitelmille oli, että valtaosa niistä jäi toteuttamatta.

Yksi näistä oli suunnitelma uudeksi Turun ja Paraisten väliseksi tieksi Kakskerran kautta. Suunnittelutoimikunta näki ongelmalliseksi sen, että Paraisille on vain yksi tie.


Ehdotus uudeksi Turun ja Paraisten väliseksi tieksi

Karttaharjoituksia on helppo tehdä, mutta realiteeteilla on tapana lyödä takaisin.

Kakskerran reitin tiellä on Vapparinselkä, jonka ylittäminen olisi edellyttänyt kilometrin mittaista siltaa tai vaihtoehtoisesti kahta yhteispituudeltaan lähes kilometrin mittaista. Ehdotus tuotiin julki vuonna 1967, vain neljä vuotta sen jälkeen kuin Kaarinan ja Paraisten väliin oli valmistunut komea Kirjalansalmen riippusilta.

Niin siinä sitten kävi, että tämäkin suunnitelma jäi jonnekin pölyttymään. Kakskerran ja Paraisten välillä ei edelleenkään ole siltaa.20.2.2019

Ruskohiili jatkaa moottoriteiden syömistä

Maaliskuussa 2011 kirjoitti Teillä ja Turuilla artikkelissa Ruskohiili nielaisi moottoritien läntisessä Saksassa tapahtuvasta teollisesta toiminnasta, joka syö kyliä ja moottoriteitä. Kyse on valtavan ruskohiilikaivoksen etenemisestä. Kaivos on valtava kuoppa, joka edetessään syö kaiken tieltään, aivan kaiken.

Saksassa on menossa eräänlainen ruskohiilibuumi. Tämä turvetta hieman tiiviimpi maalaji on energiasisällöltään vaatimaton ja se tuottaa muita energialähteitä enemmän päästöjä. Silti Saksan ruskohiilituotanto on noussut takaisin lähes sille tasolle kuin se oli DDR:n päättäessä maallisen vaelluksensa 30 vuotta sitten.

Nyt on aika katsella, mitä ruskohiilikuopan reunalle nykyisin kuuluu.

Garzweilerin kaivoksen eteneminen katkaisi A44-moottoritien ja kaivoksen alle jäänyt osuus purettiin vuonna 2006.


Kaavakuva muutoksista. Vanha A44 on purettu 2006. A44n valmistui 2018 ja sen jälkeen A61 Wanlon ja Jackerathin välillä on purettu


Openstreetmapin kertomaa helmikuussa 2019

Tie on nyt rakennettu uudelleen montun pohjalle hieman alkuperäistä idemmäs. Tie avattiin kesällä 2018. Kohta tämän jälkeen A61-tietä ruvettiin purkamaan kaivoksen tieltä. Arvio on, että tie avattaisiin uudelleenrakennettuna vuonna 2035. A44-tien uudella osuudella on yksi kokonaan uusi liittymä ja kaksi on uusittu sellaiseksi, että kääntyvä liikenne sujuu joustavasti.


Uusi A44 maisemoidussa montussa keskellä ei mitään


Kreuz Holz kohti etelää kuvattuna. Liittymään on rakennettu uudet suorat rampit länteen. A44 kulkee vanhan ja uuden kaivoskuopan välisellä maisemoidulla kannaksella.

Buumistaan huolimatta ruskohiili ei ole kaikkien suosiossa.

Garzweilerin lähellä on toinen valtava avokaivos, Hambach. Senkin etenemisen alle jäi moottoritie: Aachenin ja Kölnin välinen osuus maan itä-länsisuunnassa halkaisevasta A4-tiestä. Tie siirrettiin vajaat kaksi kilometriä kauemmas kaivoksesta lähes 18 kilometrin matkalla. Vuonna 2016 valmistunut työmaa kesti saksalaisittakin kauan, 18 vuotta.


Hylättyä A4-tietä Hambachin kaivoksen eteläpuolella

Hambachissa tilanne on kärjistynyt vuosia kestäneeksi mielenosoitukseksi. Kaivoksen laajemisen vastustajat haluavat suojella vaaravyöhykkeessä olevan Hambachin metsäalueen. Keinoina on muun muassa asettautuminen asumaan puihin. Asutus on jatkunut. Seudulla on käyty lähinnä sanasotaa sen jälkeen, kun tilannetta seurannut toimittaja menehtyi onnettomuudessa syyskuussa 2018.


Otteet kiistassa ovat ajoittain olleet rajujakin.

16.2.2019

Tilaihme

Nagoyan alue on Japanin kolmanneksi suurin kaupunkiseutu. Metropolialueen asukasluku on noin yhdeksän miljoonaa. Japanilaiset eivät erityisemmin pidä korkeista taloista ja siksi kaupunkialueet ulottuvat verraten laajalle alueelle.


Kaupunkialuetta

Kaupungin luoteisosissa sijaitsee Kiyosi-Higashin liittymä, joka on varsinainen tilaihme.Liittymä ensisilmäykseltä näyttää sekasotkulta, mutta loppujen lopuksi se on jokseenkin looginen. Ylimpänä on täysturbiinimallinen kahden moottoritien liittymä. Sen alla on kahden pääkadun risteys. Risteys on X-mallinen liikennevalo-ohjattu. Pohjois-eteläsuuntainen läpiajoliikenne sukeltaa risteyksen alta. Pääkatujen keskelle on vieläpä saatu ahdetuksi pysäköintipaikkoja.


Rakennelma on paikoin massiivinen, koska myös alempi kerros on osin rakennettu sillalle.Yleisvaikutelma siltojen välissä katutasossa on hieman levoton, mutta eiköhän siihen totu.Tässäpä ratkaisu Kehä I:n ja Itäväylän liittymäkysymykseen!

12.2.2019

Optimointia

Transport Policy -nimisen tieteellisen julkaisun kuluvan vuoden maaliskuun numerossa julkaistaan Adam Millard-Ballin (associate professor, University of California, Santa Cruz) artikkeli "The autonomous vehicle parking problem". Artikkeli avaa mielenkiintoisia ajatuskulkuja, jotka todistavat että automaattisesti liikkuvat autot toteutuessaan ovat paljon suurempi murros kuin vain se, että ajettaessa voidaan lukea Hesaria.

Perusajatus on se, että toisin kuin perinteisessä mallissa, automaattiohjatun auton ja sen kuljettajan tiet voivat erota toisistaan. Auton voi esimerkiksi komentaa palaamaan kotiin.

Automaattiohjauksen takana on monimutkainen ohjausjärjestelmä, joka tähtää onnettomuuksien ja vahinkojen välttämiseen sekä muun muassa kustannusten optimointiin.

Artikkelin keskeinen lähtökohta on havainto, että pikkuhiljaa ajaminen sähköautolla on halvempaa kuin pysäköinti suurkaupungeissa. Tämän pohjalta on rakennettu peliteoreettinen simulointimalli, jolla pyritään mallintamaan autojen käyttäytymistä muuttuneessa ympäristössä. Tutkimustyön malli sijoittuu San Franciscoon, jossa olosuhteet ovat jossain määrin verrattavissa Helsinkiin. SF:n ydinalueilla pysäköinti on vain vähän halvempaa kuin Helsingissä.

Eli mitä tapahtuu, kun auton kuljettaja poistuu autostaan vaikkapa toimistonsa ovella ja pyytää sen tulemaan takaisin vaikkapa neljän tunnin kuluttua?

Jos koti on lähellä tai autolle varattu kiinteän hintainen pysäköintipaikka (joiden pysäköinnin rajakustannus on nolla), auto lähtee todennäköisesti ajamaan sinne.

Sen sijaan, jos auton tulisi päästä pysäköimään jonnekin, lopputulos onkin yllättävä: Sen sijaan että auto etsisi itselleen pysäköintipaikan, se jää kiertämään korttelia, koska se on oleellisesti halvempaa kuin pysäköinti. Jos se löytää aikarajoitetun maksuttoman paikan, se jää siihen rajoituksen ajaksi ja lähtee sitten etsimään uutta paikkaa. Tämä kaikki helposti johtaa siihen, että liikkeellä olevien autojen määrä kasvaa reippaasti ja kaupungin ruuhkaisuus lisääntyy vastaavasti. Toinen seuraus on se, että pysäköintimaksut jäävät kunnanisiltä saamatta.

Mikä ratkaisuksi? Artikkeli toteaa, että tarpeetonta korttelirallia on vaikeaa kieltääkään. Tarpeettomuuden tunnistaminen on vaikeaa, samoin kuin sen kriteerien määrittäminen: Autohan voi olla vaikkapa matkalla noutamaan pakettia jostain.

Tutkija hakee ratkaisua ruuhkamaksumalleista, jotka eivät rahasta pysäköinnistä, vaan kaupunkialueelle saapumisesta ja siellä liikkumisesta; joko aika- tai matkaperustaisesti tai sekä että.

8.2.2019

Millau

Ranskan eteläosa on varsin reilusti kumpuilevaa maastoa. Alppien länsireunana on Rhône-joen mahtava laakso. Sen puolella on matalampi vuori- ja mäkimaa-alue Massif Central, Ranskan Keskiylänkö, jonka korkeimmat huiput nousevat noin 1900 metrin korkeuteen. Seudun kivilaji on muun muassa nuorta kalkkikiveä ja eräät jokilaaksot ovat jyrkäksi syöpyneitä.

Vain muutaman kymmenen kilometrin päässä länteen Rhônen uomasta alkaa Tarn-joki. joka kulkee ylänköalueen halki paikoitellen jopa rotkoissa. Rhône laskee Välimereen, mutta Tarn virtaa länteen. Se laskee Toulousessa lounaisen Ranskan mahtijokeen Garonne, joka laskee Bordeaux'ssa Atlantin valtamereen.

Tarn-joen laaksossa sijaitsee pieni 22000 asukkaan kaupunki Millau. Kaupunki itsessään on vaatimaton, mutta siihen liittyy superlatiiveja: Ensinnäkin se on vanha, arviolta noin 3000 vuotta sitten syntynyt.


Varsin etelässä ollaan


Millaun katukuva on kovin ... hmm ... ranskalainen

Se, mikä meitä tänään kiinnostaa, on kuitenkin Millaun Viadukti: kaupungin länsipuolella sijaitseva maailman korkein maantiesilta. Silta avattiin loppuvuodesta 2004, eli se täyttää kuluvana vuonna 15 vuotta. Sillalla toki on pituuttakin, runsaat 2400 metriä.


Silta Millaun laidoilta katsottuna

Millaun kohdalla Tarn kulkee yli 200 metriä ympäröiviä ylänköalueita alempana syvän laakson pohjalla. Seutua halkoo moottoritie A75 Clermont-Ferrand'ista Béziers'iin Välimerelle. Tie on tärkein maantieyhteys Pariisin seudulta Espanjaan. Millaun ohitus oli aikoinaan pullonkaula, kun liikenne kulki mutkittelevia teitä ylös ja alas Tarnin rinteitä.

A75:lle oli tarjolla useilta vaihtoehtoisia reittejä ja osa niistä laskeutui laaksoon. Niin toiminnallisista, maisemallisista, geologisista kuin ympäristösyistä kuitenkin päädyttiin "supersiltaan".


Siltapaikka on Millaun länsipuolella

Sillan korkeus on varsin musertava. Sen kansi on 270 metriä Tarnin pinnan yläpuolella. Kansi on laskettu seitsemän pylonin varaan. Korkein pyloneista on 245 metriä korkea. Pyloneista ja kansirakenteista nousevat vinoköysiä kannattelevat mastot, joiden kunkin korkeus on 87 metriä. Korkeimman pylonin kohdalla olevan maston huippu on 343 metrin korkeudella pylonin juuresta.


Kuten useimmat sillat, tämäkin on näyttävämpi katsottuna muualta kuin itse sillalta.

Sillassa on kuusi 342 metrin mittaista pääjännettä ja sen päissä ovat 204 metrin jänteet. Kansi on teräsrakenteinen ja varsin kevyeksi suunniteltu. Tuulitunnelissakin on käyty: Kannen rakenne on suunniteltu siten, että voimakkailla tuulilla aerodynaamiset voimat painavat kantta alaspäin.


Tie kulkee varsin vähäsateisessa ja tasaisessa ylänkömaisemassa

Silta on rakennettu yksityisrahoituksella ja investointilaskelmat ovat perustuneet siihen, että tiemaksua peritään 75 vuoden ajan. Jos silta kuitenkin tuottaa ennakoitua paremmin, Ranskan valtiolla on lunastusoptio 40 vuoden jälkeen eli vuonna 2044. Tätä nykyä henkilöauton tiemaksu on 8,60 euroa paitsi kesällä 10,80.  Sillan hintalappu oli noin 400 miljoonaa euroa vuoden 2004 rahassa. Onhan tuossa makselemistakin.

Muuten A75 on tiemaksuton koko 340 kilometrin pituudeltaan.
Koska silta on korkea, se silloin tällöin sijaitsee osin pilvien yläpuolella. Tämä on varsin suosittu valokuvauskohde.