4.2.2009

Teillä ja Turuilla koeajaa: Moottoritie Lohja-Lahnajärvi

Teillä ja Turuilla on tutustunut ykköstien uusimpaan osaan Lohjan ja Lahnajärven välillä. Tieosuuden pituus on 28 km, mutta se korvaa lähes 40 km vanhaa ykköstietä: Osuus Nummenkylän ja Lohjan välillä on valmistunut aikaisemmin.Tässä oli ennen ykköstien haarautumiskohta. Nyt vanha tie viitoitetaan Saukkolaan

Ensimmäisen kerran vuosikymmeniin Turun ja Helsingin väli kokonaisuudessaan on tietä, joka vastaa liikennetiheyden edellyttämiä vaatimuksia. Vanhan tien ajaminen uuden moottoritien jälkeen todella vahvasti konkretisoi kuinka surkeaa ränniä pitkin liikenne on joutunut kulkemaan.

Toisaalta liikenteen hiljennyttyä on mahdollista kiinnittää vanhaan tiehen enemmän huomiota. Tie on suunniteltu pääosin 1930-luvulla ja se on tuolloin ollut uskomattoman upea taidonnäyte, joka on ollut esimerkkinä koko myöhemmälle tieverkon suunnittelulle.

Tien profiili

Tie kulkee hieman avaramman oloisessa maastokäytävässä kuin marraskuussa avattu Lahnajärven ja Muurlan välinen osuus. Tämä on osin näköharhaa: Lahnajärven ja Muurlan välillä korkeat kalliot on pääosin leikattu, kun Lohjan ja Lahnajärven välillä kallioiden ali on tehty tunneli, koska kalliot ovat korkeammat.

Maasto-olosuhteiden takia tie on selvästi mutkaisempi kuin Muurlan ja Turun välinen osuus ja Lohjanharjua kulkeva osuus. Myös korkeuseroja on.

Maasto

Lohjanjärven ympäristössä tie kulkee todella haastavan maaston läpi. Tielinjalla on useita poikittaisia harjanteita ja näiden välisiä laaksoja. Laakson pohjan ja harjanteen huipun välinen korkeusero on useassa kohdassa yli 50 metriä ja kallion reuna lähes pystysuora. Käytännössä ainoa mielekäs tapa on ollut rakentaa tie suurelta osin tunneleihin ja laaksosilloille.Tie pujahtaa Pitkämäen lähes pystysuoraan seinämään

Tunnelit

Tiellä on viisi tunnelia, jotka kaikki sijaitsevat lähellä toisiaan alle 10 kilometrin mittaisella Roution ja Saukkolan eritasoliittymien välisellä osuudella. Karnaisten tunneli, toinen tunneli Helsingistä tultaessa, on nyt maamme pisin maantietunneli, pituudeltaan 2,3 kilometriä.Karnaisten tunneli

Tunnelit ovat kaikki samannäköisiä. Jokaisessa tunnelissa seinän alaosa on betonipinnoitettu, mikä tekee tunneleista valoisamman oloiset. Tunneleissa on hätäpoistumistiet, joihin on valaistut opasteet lyhyin välimatkoin. Tunneliosuuden nopeusrajoitus on tällä hetkellä 80 km/h.

Massoitus

Samaan tapaan kuin Teillä ja Turuilla aiemmin raportoi Lahnajärven ja Muurlan väliltä, ovat kallioleikkaukset hyvin lähellä tietä. Leikkaukset eivät pääosin ole niin syviä kuin Lahnajärven ja Muurlan välillä, mikä tekee maisemasta avaramman oloisen.

Meluesteet

Meluesteiden määrä on huomattavan suuri ja tieltä ei monin paikoin näe maastoa lainkaan. Meluesteet ovat betoniseiniä, meluvalleja ja kivistä tehtyjä latomuksia.

Vihertyöt

Talvisaikaan on vaikeaa arvioida sitä, miltä tie sulan maan aikaan näyttää. Tien lähettyvillä sijaitsevat läjitysalueet ja maa-ainesten ottopaikat ovat vielä työmaan jäljiltä. Samoin meluvallit ovat vielä ilman kasvillisuutta. Tien maisema tuleekin paikoin todennäköisesti olemaan muutaman vuoden ajan verraten karu ennen kuin kasvillisuus leviää.

Viitoitus

Tie on länteen ajettaessa viitoitettu Turkuun ja Saloon. Itään ajettaessa viitoituskohteet ovat Helsinki ja Lohja. Välikohteina ovat Sammatti, Saukkola, Suomusjärvi ja Muurla.

Nummenkylässä vanhan valtatien erkanemiskohdassa viitoituskohde on Saukkola.

Muijalan ja Lempolan liittymien välillä Lohjalla tietä pitkin kulkee myös Hangon ja Mäntsälän välinen valtatie 25. Tämä seikka näkyy tietysti myös viitoituksessa. Valtatie 25 viitoitetaan Hankoon ja Hyvinkäälle.Palvelukohteiden viitoitusperiaatteista on käyty kärhämää Tiehallinnon ja muun muassa Sammatin liittymän tuntumassa toimivan Kasvihuoneilmiön kesken. Nummenkylän ja Muijalan välillä on tielinjan sivussa muutamia isoja mainoskilpiä ohjaamassa tien sivuun jääneisiin palveluihin. Näistä mainoksista saattaa syntyä riita niistäkin.

Vanhan tien viitoitus

Vanha valtatie on muuttunut seututieksi 110. Vain pieni osa vanhan tien viitoituksesta on tähän mennessä uusittu. Uusia viittoja on lähinnä kohdissa, joissa on yhteys uudelle moottoritielle.

Jäljistä päätellen vanhan tien viitat uusitaan ellei kokonaan, niin ainakin suurelta osin. Etäisyyslukemat Helsingin suuntaan näkyvät kasvavan kilometrin tai kaksi, koska matka lasketaan Helsinkiin asti vanhaa tietä.Vanhan tien varressa Muurlan ja maakuntarajan välillä esiintyy joukko tyhjiä liikennemerkkipylväitä. Niiden tyhjentäminen ei liity moottoritien valmistumiseen, vaan vuodenvaihteessa tapahtuneeseen suureen Salon seudun kuntaliitokseen ja kunnan rajojen katoamiseen.

Kaiteet

Koko tieosuudella on kapeuden takia keskikaiteet. Sen lisäksi maastomuotojen takia reunakaidetta on melkoinen määrä. Kaiteiden päät ulottuvat aika pitkälle silloista ja penkereistä, mikä toivottavasti vähentää tieltä putoamisen riskiä ulosajoissa. Avoimeksi jääneet kaiteen päät on valtaosin varustettu kokoon painuvalla laitteella, joka pehmentää törmäystä.

Palvelut

Osuudella ei ole palveluita yhtä pysäköintipaikkaa lukuun ottamatta. Roution liittymään on rakenteilla vuoden 2009 syksyllä avattava ABC-liikennemyymälä.

Teillä ja Turuilla kiittää

- Tunneleiden hätäpoistumisteiden selkeitä merkintöjä
- Tunneleiden vaaleata seinän alaosaa
- Mukavasti polveilevaa tien linjausta

Teillä ja Turuilla moittii

- Betonisia meluseiniä
- Taukopaikkojen vähäistä määrää

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Siellä on tällä hetkellä 100 rajoitus.