23.5.2010

Hyvinkään Prisman pysäköintisheriffi

Hyvinkään Prisman pysäköintihalliin on ilmestynyt uhkauksia. Siellä täällä on pysäköintialue-liikennemerkkejä, joissa on pysäköintikiekon käyttämiseen velvoittavat lisäkilvet ja lisäksi pisimpänä sallittuna pysäköintiaikana 90 minuuttia. Edelleen ilmoitetaan, että kunnallinen pysäköintivalvonta on valtuutettu hoitamaan valvonta.

Tähän asti kaikki hyvin.

Asiassa on kuitenkin pari muttaa. Kauppakeskuksen pysäköintialue katsotaan tieliikennelain tarkoittamaksi tieksi, jolloin siellä pitää käyttää säädösten mukaisia liikennemerkkejä. Tiepitäjää velvoittava ns. liikennemerkkipäätös, eli Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista 203/1982 säätää, että pysäköintikiekon käyttövelvollisuutta ilmaisevaa lisäkilpeä saadaan käyttää vain puoleen tuntiin tai täysiin tunteihin rajoitetun pysäköinnin yhteydessä. 90 minuutin kiekkorajoitus on siis lainvastainen. Lisäksi rajoitusta osoittavia liikennemerkkejä ei ole asetettu pysäköintitalon kaikille sisääntuloteille.

Hyvinkään kaupungissa toimii kunnallinen pysäköinnin valvonta. Pysäköinninvalvoja ei kuitenkaan ole päätoimisesti kaupungin palveluksessa, vaan toimeen on nimitetty seudulla vaikuttava komisario. Pysäköinninvalvonnan voidaan katsoa olevan asiantuntijaorganisaatio. Siksi onkin hämmästyttävää, että se Hyvinkäällä on lähtenyt tukemaan selkeästi virheellisiä toimintatapoja.

Ei kommentteja: