20.8.2010

Cityring

Useissa maissa on kaupungin aivan ydinkeskustan kiertävä katureitti merkitty omalla viitoituksellaan. Tällainen menettely on käytössä muun muassa eräissä Ruotsin ja Tanskan kaupungeissa. Usein tämän keätien yhteyteen liitetään opastus pysäköintipaikoille.

Tanskassa olion nimitys on "Cityring". Se merkitään numerokilvellä, jossa on ympyrä ja usein kehätien numero, joka kasvaa sisältä ulospäin. Esimerkiksi Kööpenhaminan uloin kehätien on merkitty kilvin O4.Ruotsissa nimitys vaihtelee. Virallinen nimitys - ainakin päätellen asianomaisen liikennemerkin nimestä - on "lokal slinga". Usein on kuitenkin käytössä nimitys "C-Ring".Ruotsissa on vuodesta 1997 ollut hyväksyttynä käyttöön liikennemerkki "lokal slinga", mutta se ei vielä ole ollut kovin laajassa käytössä.Ruotsalainen liikennemerkki F30, Lokal slinga

Saksankielisissä maissa käytettävä termi on "Stadtring".

2 kommenttia:

Antti kirjoitti...

Vaikka Helsingin kehätiet eivät olekaan postauksessa mainittuja aivan ydinkeskustan kiertäviä katureittejä, joskus on käynyt mielessä, voisiko niidenkin tekstilliset Kehä/Ring-opasteet korvata jollain symbolilla. Tällöin viitoituskohteina voitaisiin esittää oikeita viitoituskohteita, kuten kaupunkien ja kaupunginosien nimiä. Kehä III:lla voitaisiin viitoituskohteina käyttää esimerkiksi Turkua ja Kotkaa sekä lisäksi seuraavaksi risteävän ulosmenotien viitoituskohdetta (esim. Tampere ja Lahti). Kehä I:llä ja II:lla taas voitaisiin käyttää viitoituskohteina kaupunginosia ja muita paikalliskohteita.

Joka tapauksessa nykyinen käytäntö, jossa viitoituskohteena on tien nimi, on täysin poikkeuksellinen Suomen sisälläkin.

Toisaalta Suomessa on erilaisia ja erivärisiä tienumerosymboleja käytössä jo sen verran monta, ettei niitä kyllä välttämättä kaivata enää yhtään lisää.

Matti Grönroos kirjoitti...

Kehä III:n viitoituskohteet alun perin olivat Turku ja Porvoo. Sittemmin siirrytiin puhdasoppiseen "Kehä III itään/länteen" -viitoitukseen. Uusimmissa viitoissa nykyisin taas näkyykin Turkua ja Kotkaa, mutta viitoitus tältä osin on epäyhtenäinen.

Kehä I:n viitoituksessa käytetään useassa kohdassa kaupunginosanimiä. Tällä tiellä se on varsin tärkeää, koska kaupunkialueella "itä" ja "länsi" eivät ole kaikkein helpoimmin hahmotettavia käsitteitä. Lisäksi Espoossa ilmansuutaviitoitus on suorastaan harhaankojohtava, koska tie on suurelta osin pohjois-eteläsuuntainen. Otaniemen ja Tapiolan välillä on jopa niin, että "länteen" onkin tosiasiassa kaakkoon ja "itään" luoteeseen.