27.6.2012

Taas kuolee lossi

Virmutjoen ja Sulkavan välinen seututie 438 on verraten hiljainen itäsuomalainen maantie. Sitä jonkin verran käytetään vaihtoehtoreittinä Imatran ja Savonlinnan välillä. Yksi syy reitin käyttöön on lossiromantiikka: Tie ylittää Vekaransalmessa Saimaan syväväylän lossin avulla.


Karttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:4.500.000 2010

Lossina on tavanomaista 44 tai 60 tonnin mallia hieman järeämpi kulkupeli, jonka kantavuus on 70 tonnia. Se on lossiksi verraten uusi: valmistunut vuonna 1995.Nyt on Vekaransalmen lossipaikka saamassa tuomionsa. Paikallinen ELY-keskus on ilmoittanut ryhtyvänsä laatimaan tarkempaa suunnitelmaa lossin korvaavan sillan rakentamiseksi.

Lossipaikan itäpuolelle rakennettavasta sillasta tulee verraten massiivinen ilmestys: Sen pituus on noin 530 metriä ja se nousee noin 30 metrin korkeudelle järven pinnasta. Syy korkeuteen on selvä: Silta ylittää Saimaan syväväylän, jota kulkeville aluksille taataan 24,5 metrin turvallinen alikulkukorkeus.ELY-keskuksen havainnekuva Vekaransalmen sillasta

Melkoinen osa sisämaan maanteiden lossipaikoista on juuri Saimaan syväväylän ylittämistä varten. Sillat tulevat varsin kalliiksi, koska niistä joudutaan tekemään hyvin korkeita tai rakentamaan ne avattaviksi.

Avattavia siltoja on Suomessa verraten vähän. Saimaan syväväylän yli niitä kulkee useita: Varkaudessa Taipaleen kanavalla (Vt23), Savonlinnan Kyrönsalmessa (Vt14), Kuopion Jännevirralla (Vt9) ja Vihtakannan avokanavalla Savonrannan ja Kerimäen välillä (St474).Puumalan siltaVihtakannan kääntösilta


Ei kommentteja: