25.7.2012

Silta yli viinin virran

Mosel on noin 550 kilometriä pitkä Reinin sivujoki, joka alkaa Vogeesien vuoriston länsirinteiltä ja laskee Reiniin Koblenzissa Saksassa. Tunnetuin Moselin osuus sen vahvasti mutkitteleva osuus Saksassa Trierin ja Koblenzin välillä. Tämä seutu on Saksan tunnetuinta viinintuotantoseutua.

"Viini-Mosel" kulkee verraten syvässä laaksossa ja sitä reunustaa lukuisa joukko pieniä idyllisiä kaupunkeja ja viinikyliä. Joen yli kulkee koko joukko siltoja, jotka ovat verraten matalia. Suurten tulvien aikana joen laivaliikenne saattaakin pysähtyä, koska alukset eivät mahdu siltojen alta.Tähän paratiisiin on jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan ollut liukertelemassa käärme. Saksan osuuden keskivaiheille Ürzigin ja Bernkastel-Kuesin tienoille on suunniteltu valtavaa siltaa.

Silta liittyy siihen suunnitelmaan, että Alankomaiden ja Belgian satamien ja Frankfurtin seudun välille tarvitaan uusi kuljetuskäytävä.

Seudun tieolot ovat saksalaisittain hieman erikoiset. Itämereltä Luxemburgin rajalle kulkevasta A1-moottoritiestä puuttuu edelleenkin lähes 30 kilometrin mittainen palanen ja Belgiaa kohti johtavasta A60-tiestä puuttuu toinen ajorata osalta matkaa ja Moselin tienoilla tiessä on kymmenien kilometrien mittainen aukko. Taustalla ovat ennen kaikkea maisemansuojelulliset syyt: Mosel erottaa toisistaan kauniit Eifelin ja Hunsrückin vuoristoalueet, joiden halki ei ole tahdottu rakentaa suuria teitä.

1970-luvulta asti on ollut muhimassa suunnitelma A60-tien jatkamisesta Moselin ylitse. Tätä nykyä Hunsrückin puolella on B50-tie rakennettu idästä aina Hahnin lentokentälle asti nelikaistaiseksi, mutta siitä länteen tie pudottautuu Moselin laaksoon kapeita serpentiiniteitä. Suunnitteilla on uusi noin 20 kilometrin mittainen osuus B50-tietä:

Kolmiulotteisesta karttakuvasta näkyy, että tie kulkee varsin vahvasti kumpuilevan maiseman halki:Ymmärrettävistä syistä tiesuunnitelma on herättänyt ihastuksen lisäksi myös melkoisen määrän kauhua.

Matalien siltojen sijaan kyseessä on lähes 160 metrin korkeuteen nouseva silta, jolla on pituutta noin 1700 metriä.Sen lisäksi, että siltaa vastustetaan kaikin perinteisin argumentein, toisenlaisiakin on osoitettu. Tie nimittäin sivuaisi eräitä Saksan parhaimmiksi tunnettuja viinitiloja ja eräät tunnetut viiniasiantuntijat ovat esittäneet kantanaan, että silta ja tie vaarantavat Moselin edullisen mikroilmaston ja vaikuttavat haitallisesti viinialueen pohjavesiolosuhteisiin.

Tiesuunnitelma on kohdannut poikkeuksellisen vahvaa vastarintaa. Edellisten osavaltiovaalien jälkeen Rheinland-Pfalzin osavaltioparlamentti kuitenkin päätti SPD:n ja vihreiden koalition äänillä tien rakentamisen loppuun saattamisesta.

Vapun alla 2012 yhtäkkiä tapahtui kuitenkin kummia: Tien rakentaminen keskeytettiin ja työväki sai kenkää. Kukaan ei ole esittänyt virallista syytä keskeyttämiseen. Erilaisiin suunnittelutyön virheisiin on vedottu, mutta ne todennäköisesti ovat verukkeita, joiden avulla päästään kiusalliseksi käyneestä hankkeesta eroon kasvoja enemmälti menettämättä.

Ei kommentteja: