18.10.2012

TomTom Congestion Index

TomTomin navigaattoreissa on toiminto, jolla navigaattori kerää ajoaikatietoa. Tämä tieto voidaan antaa TomTomin käyttöön ja siitä syntyy varsin luotettava tietokanta kunkin tien ajoajasta eri vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä.

Reitilaskennan parantamisen lisäksi tiedolla on muutakin käyttöä. TomTom julkaisee säännöllisesti ruuhkautumisindeksin. Uusimmassa katsauksessa Euroopasta on valittu 58 kaupunkialuetta. Suomesta on mukana yksi, Helsinki. Tässä porukassa Helsinki on sijalla 48 eli vähäruuhkaisimmasta päästä.

Kymmenen kärjessä on ehdottomana ykkösenä Istanbul ja sen perässä Varsova, Marseille, Palermo, Rooma, Pariisi, Stuttgart, Bryssel, Hampuri ja Tukholma. Ruuhkamaksut eivät siis ole tehneet Tukholmasta ruuhkatonta.

TomTomin mittausmetodiikka on seuraava: Perustaso on ruuhkaton liikenne, yleensä yöaikaan. Ruuhkaindeksi kertoo, kuinka paljon keskimäärin matka-aika on pitempi kuin ruuhkattomana aikana. Lisäksi lasketaan ruuhkaindeksi erikseen pääteille ja muulle tieverkolle. Edelleen lasketaan aamu- ja iltaruuhkien ajan indeksi.

Helsingistä indeksissä on mukana 1100 km teitä ja katuja, joista 309 km pääteitä. Otos perustuu noin 3,98 miljoonaan ajoneuvokilometriin. Keskimääräinen ruuhkautumisaste on 15%, aamuruuhkassa 30% ja iltaruuhkassa 38%. Päätiet näyttäisivät vetävän varsin hyvin: niiden keskimääräinen ruuhkautuminen on 10%, kun muun tieverkon on 21%.

Muista pohjoismaisista pääkaupungeista Kööpenhamina sijoittuu lähelle Helsinkiä sijalle 45 (17%/40%/36%/6%/26%). Oslo on sijalla 25 (24%/64%/85%/20%/31%) ja Tukholma siis kymmenentenä (30%/67%/78%/27%/34%). Tukholman iltaruuhkassa siis ajoaika on lähes kaksinkertainen verrattuna ruuhkattomaan aikaan.

Helsingissä aamuruuhka on pahimmillaan maanantaisin ja iltaruuhka perjantaisin.

Jaa, että mitenkä Istanbul pärjäsi: Ruuhkaindeksi on 57%, aamuruuhkassa 84% ja iltaruuhkassa 125%. Pääteiden keskimääräinen ruuhkaindeksi on 61% ja muiden teiden 54%. Tästä voisi tehdä sen johtopäätöksen, että töistä on suurempi kiire yhtäaikaa kotiin kuin kotoa töihin. Lisäksi päätiet ovat ruuhkaisempia kuin muut tiet, mikä kyllä selviää jo karttaan katsomallakin.

Ei kommentteja: