26.12.2012

Teillä ja Turuilla koeajaa: Moottoritie Kivenlahti-Kirkkonummi

Marraskuun lopulla jysähti maahan sievoinen määrä lunta. Tämä johti muun muassa siihen hieman yllättävään tapaukseen, että kantatiellä 51 Länsiväylän jatkeeksi rakennettava moottoritieosuus avattiin nelikaistaisena liikenteelle muutaman viikon etuajassa. Käytännössä joitakin töitä siirrettiin vuodelle 2013. Tie on vielä kesken ja se ei vielä siten ole moottoritie. Keskeneräisten töiden loppuun saattaminen voi myös vaikuttaa tässä koeajossa tehtyihin johtopäätelmiiin.

Tieosuudella on pituutta 10 kilometriä ja siihen liittyy kolme uutta eritasoliittymää ja lisäksi Kehä III:n yhtymäkohdan liittymää on parannettu. Liittymien viralliset nimet ovat Sarvvikin, Inkilän, Jorvaksen ja Tolsan eritasoliittymät, mutta Jorvaksen liittymää lukuun ottamatta niitä tuskin tullaan näillä nimillä kansan suussa tuntemaan. Todennäköisesti ne tullaan tuntemaan Masalan, Kehä kolmosen ja Porkkalan liittyminä.

Sarvvikin liittymän ja Espoonlahden välille tien eteläpuolelle on rakennettu rinnakkaistie. Vanhaa Jorvaksentietä on jatkettu pohjoisena rinnakkaistienä Kehä kolmoselle asti. Inkilän ja Sarvvikin välillä ei ole rinnakkaistietä.

Asutuksen kohdalla meluesteet ovat huomattavan korkeat. Kuvassa näkyvien meluesteiden takana kulkee rinnakkaistie. Rinnakkaistie on hieman koomisen oloinen: Sen varteen on lyhyin välimatkoin rakennettu katoksilla varustetut bussipysäkit asumattomallekin alueelle.


Espoonlahden länsipuolella

Liittymät on numeroitu numeroin 14-17.


Sarvvikin liittymä 14

Sarvvikin eli Masalan liittymän länsipuolelle on rakennettu vihersilta eläinten ylityspaikaksi.


Sarvvikin vihersilta

Inkilän eli Kehä kolmosen liittymässä on viitoitus myös Pietariin.


Inkilän liittymä 15

Meluaitojen kohdalla tienviitat sijaitsevat varsin kaukana tien reunasta ja myös verraten korkealla.


Tolsan liittymä 17

Kaikki uusien liittymien rombiset eli salmiakkirampit on liitetty liikenneympyröiden kautta. Ne varsin tehokkaasti estävät kiellettyyn ajosuuntaan ajamisen.


Jorvaksen liittymä 16

Pientä säätöä vielä tarvitaan. Tämän suunnistustaulun kilometrilukemat ovat noin kolme kilometriä liian suuret.Liittymä Vanhalta Jorvaksentieltä kantatielle katkaistiin työmaan alkuvaiheessa. Tietä on jatkettu rinnakkaistienä Kehä kolmoselle asti. Jatkeen ja moottoritien välissä on meluvalli.


Vanha JorvaksentieRinnakkaistien puutteen takia ei-moottoritieliikenne Helsinkiin viitoitetaan Masalan kohdalta Sundsbergintietä Sarvvikin liittymään. Täsmälleen ottaen se on tarkoitus viitoittaa, mutta Kehä III:lla Masalan kohdalla ei ole asianmukaista viitoitusta. Viitoitusta orjallisesti seuraava polkupyöräilijä päätyy aikanaan Kehä kolmosen nelikaistaiselle osuudelle, josta kannattaisi pysyä poissa.


Vanha Jorvaksentie/Kehä III

Jorvaksen liittymä on vaatinut aika paljon rakentamisteknistä taitoa. Liittyvä ramppi Helsingin suuntaan on louhittu korkeaan kallioon. Muu osa liittymästä on rakennettu 20-30 metrin syvyyteen ulottuvan saviliejun päälle. Käytännössä kyseessä on silta: tie on rakennettu paalutuksen varaan rakennetulle betonikannelle.


Jorvaksen liittymä 16

Kevyen liikenteen järjestelyt aiheuttavat kummastusta. Virallisen suunnitelman mukaan Kirkkonummen ja Kivenlahden välinen kevyt liikenne kulkee Masalan kautta. Tämä tuottaa aika suuren mutkan. Suunnitelmakartassa on merkitty katkoviivoin rakennettava yksityistieosuus Sarvvikin ja Inkilän liittymien väliin, mutta kartasta ei oikein pääse selville siitä, onko reitti kevyen liikenteen käytettävissä vai ei.


Ote suunnitelmakartasta. Vihreä=olemassa oleva kevyen liikenteen reitti, violetti=rakennettava, oranssi katkoviiva=rakennettava yksityistie

Tilanne ehkä selittyy alueen keskeneräisellä kaavoituksella: Kirkkonummen kunta suunnittelee kaavoittavansa lähivuosina Inkilän liittymän seudulle kaupan keskuksen ja sen itäpuolelle Kurkiranta-nimisen asuma-alueen. Toisaalta Finnträsk-järven seuduilla perinteisesti ei ole pidetty jokamiehen oikeuksien nojalla liikkuvista ja kovasanaisia kieltotauluja on nähty. Jääkin nähtäväksi, mitä reittiä kevyt liikenne todellisuudessa tulee käyttämään.

Teillä ja Turuilla kehuu

  • Tien selkeää geometriaa
  • Kunnollisia melusuojauksia
  • Liikenneympyröitä ramppien liitoskohdissa
Teillä ja Turuilla moittii
  • Kaarresäteeltään jyrkän silmukkarampin säilyttämistä Kehä kolmosen liittymässä
  • Viitoituksen epäjatkuvuutta
  • Kevyen liikenteen reittien epämääräisyyttä

1 kommentti:

Unknown kirjoitti...

Saataisiinpa uskomattoman huonotasoinen Kehä III Inkilä-Muurala kuntoon, taitaa tosin olla vuosikymmenien päässä...