1.2.2013

Suomenoja

Suomenojan liittymä Länsiväylällä Espoossa on pitkään ollut murheenkryyni. Liittymä on vuonna 1964 suunniteltu varsin väljään paikkaan, mutta sen jälkeen sen viereen on rakennettu yhtä jos toistakin. Liikennemäärät ovat kasvaneet ja niiden ennustetaan edelleenkin kasvavan: Liittymän eteläpuolelle suunnitellaan uutta 20000 asukkaan kaupunginosaa. Lisäksi Länsimetron valmistumisen pelätään lisäävän henkilöauton suosiota erityisesti Espoon sisäisillä matkoilla matka-aikojen pitenemisen takia.Liittymän 50-vuotiasta konstruktiota on parannettu pariin otteeseen: Pohjoispuolelle on rakennettu liittymäsillan alitse bussiramppi, joka poisti länsisuunnan busseilta tarpeen kulkea rampin yläpään risteyksen poikki. Vuonna 2007 valmistui useampikaistainen liikenneympyrä Finnoontien ja Länsiväylän rinnakkaiskadun risteykseen.

Liikenneympyrä vetää sinänsä varsin hyvin, mutta ongelman tuottaa ympyrän ja siitä etelään ja länteen sijaitsevien risteyksien läheisyys. Kun näissä risteyksissä ympyrästä poistuvilla on punainen, autojono saattaa seistä ympyrään asti pysäyttäen ympyrän liikenteen täydellisesti.Nyt laadittu suunnitelma tekee vain pieniä muutoksia itse liittymään, vaan keskittyy katuverkkoon: Helsingin suunnasta nousevan rampin nelikaistaistamisen, sujuvamman Helsingin suuntaan ohjaavan liittymisrampin, risteyssillan uusimisen kuusikaistaiseksi ja kaistojen lisäämisen lähes tuliterään liikenneympyrään

Toimenpiteillä haetaan ensisijassa sitä, että liittymän ramppien yläpäiden liikennevaloliittymät toimisivat nykyistä sujuvammin, jolloin liikenneympyrästä purkautuva liikenne ei ruuhkautuisi ympyrää tukkien.

Teillä ja Turuilla suhtautuu hankkeeseen hieman epäillen. Toimenpiteet ovat varsin pieniä eivätkä todennäköisesti ratkaise sitä, että liikenneympyrä on liian lähellä Länsiväylän Helsingistä nousevaa ramppia. Kysymyksen ratkaisi Helsingistä etelään kulkevalle liikenteelle rakennettava puolisuora ramppi ja etelästä länteen kulkeva silmukkaramppi. Ratkaisu vain ei ole halpa, koska tarvitaan uusia siltoja. Lisäksi puolisuora ramppi kulkisi yli liittymän lounaissektorissa olevan kallion, jota välttämättä ei ehkä haluttaisi louhia, koska sen sisällä on jotain mielenkiintoista.


Ei kommentteja: