29.5.2013

E18 Tukholma

Tukholmasta länteen Mälarenin pohjoispuolta kulkevaa E18-tietä kulkevat ovat vuosikymmenet hämmästelleet tien alkupäätä: mutkainen, ruuhkainen ja välillä T-risteykseen katkeava.Hyviä uutisia: Remontti on menossa ja korvaava tieosuus aukeaa loppuvuodesta, jos kohta projekti jatkuu vuoteen 2015 asti. Nykyinen E18:n alkupää muuttuu kaduksi ja uusi reitti erkanee E4-tiestä pohjoisempana Kistassa. Noin 9 kilometrin mittainen osuus Kistasta E18-moottoritien nykyisen alkukohdan välillä rakennetaan kaupunkimoottoritieksi. Koko projektissa 16 liikennevaloristeystä korvataan kuudella eritasoliittymällä.Nykyinen Kistan liittymä E4-tiellä rakennetaan uusiksi siten, että kaikki siirtymät pääteiden välillä tapahtuu suoria tai puolisuoria ramppeja pitkin. Erikoisuutena on, että liittymät paikalliseen katuverkkoon ovat osa tätä liittymäkompleksia ja ne rakennetaan osin moottoritieliittymän sisään.Kistan liittymän moottoritien siltojen maatuet koristellaan pimeään aikaan valaistulla lasitiiliseinämällä.Tieosuuden läntisen päätepisteen liittymä vaikuttaa ensisilmäykseltä hieman yliampuvalta. Kaikella on kuitenkin selityksensä: Liittymässä aikanaan risteävät E4 ja E18, kunhan Tukholman läntisen ohitustien työt edistyvät riittävän pitkälle. Silloin rakennetaan uusia ramppeja.
Ei kommentteja: