18.5.2014

Pysäköintikieltoalue

Espoolaisessa paikallislehdistössä taitettiin menneen talven aikana peistä aluepysäköintikielloista ja niiden selkeydestä. Arvostelua aiheuttaa Espoon kaupungin tapa merkitä pysäköintikieltoalueeksi hyvin laajoja kokonaisia kaupunginosia. Tämä taas lisää tahattoman erehtymisen vaaraa.

Viranomaisten kanta asiaan on ollut varsin ylenkatsova: Merkit ovat määräysten mukaisia ja oma syynne jos olette hölmöjä. Opetelkaa säännöt. Piste.

Pysäköintikieltoalue on periaatteessa samankaltainen järjestely kuin nopeusrajoitusalue: Sen sisällä voidaan määrätä pysäköinnistä erikseen. Ero on kuitenkin merkittävä: Nopeusrajoitusalueen sisällä nopeusrajoituksen vaihtuminen pitää aina merkitä erikseen. Pysäköintikielto sen sijaan voi päättyä ilman eri merkkiä.

Katsotaanpa seuraavaa liikennemerkkiä.Itse merkkihän on yksiselitteinen: 20 metrin matkalla on sallittua pysäköidä kiekon kanssa 30 minuuttia arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo 9-15. Muuna aikana pysäköinti on sallittua rajoituksitta.

Kiinnostavaa on kuitenkin, mitä tapahtuu 20 metrin päässä. Jos merkki ei ole pysäköintikieltoalueen sisällä, 20 metrin jälkeen pysäköinti on ehdoitta sallittu. Sen sijaan, jos ollaan pysäköintikieltoalueen sisällä, 20 metrin päässä astuukin voimaan täysi pysäköintikielto.

Liikennemerkkien asettaminen pelkästään tieliikenneasetusta ja liikenneministeriön liikennemerkkipäätöstä lukemalla on osoittautunut varsin vaikeaksi tehtäväksi useille tienpitäjille. Liikennevirasto on julkaissut maanteitä koskevat ohjeet ja Kuntaliitto taajamia.

Ohjeessaan "Liikennemerkkien käyttö kaduilla" Kuntaliitto antaa koko joukon selkeitä ohjeita, joiden avulla kunnan kuin kunnan liikenneinsinöörin on helppoa lähteä tekemään töitään.

Pysäköintikieltoalueetta ohje suosittelee käytettäväksi lähinnä seuraavissa tapauksissa:

  • Umpikaduilla ja kääntöpaikoilla
  • Suppean alueen katuverkossa, jonne on vain muutama sisääntulo- ja ulostulokohta
  • Tori-, terminaali- yms alueilla, jotka ovat kokonaan tai osittain tarkoitettu moottoriajoneuvoliikenteelle, mutta joilla pysäköinti halutaan sallia vain osalla aluetta tai vain tietylle ajoneuvoryhmälle

Toisesta kohdasta opas esittää esimerkkikuvan.Espoon toimintatapa poikkeaa aivan oleellisesti Kuntaliiton suosituksista. Kaiketi kaupungin liikennesuunnittelijoilla on päätöstensä takana jotain sellaista salattua tietoa, jota oppaan kirjoittaneilla maan parhailla asiantuntijoilla ei ole.

Jotta maailma ei olisi liikenneympäristön ymmärrettävyyden kannalta riittävän selkeä, aluepysäköintimerkkeihin liittyy usein suorastaan päättömyyttä hipovia ratkaisuja.

Espoossa lisämaustetta antaa se, että osassa kaupunginosista on käytössä pysäköintikieltoalue ja osassa katukohtaiset kiellot. Mitään varsinaista logiikkaa ei ole havaittavissa.Tässä pussikadun suulla ilmoitetaan olemattomalta pysäköintikieltoalueelta poistumisesta. Toisella puolella merkkiä ilmoitetaan pysäköintikieltoalueen alkamisesta. Muiden katujen varsilla merkkiä ei ole. Merkki on lisäksi säädösten vastaisesti kadun vasemmassa reunassa.Tässä päätetään pysäköintikieltoalue ja aloitetaan katukohtainen pysäköintikielto. Merkit eivät kuitenkaan ole samalla kohtaa katua ja niiden väliin kuvan suunnassa oikealle saattaisi mahtua yksi auto pysäköimään. Se ei kuitenkaan liene ollut tienpitäjän tarkoitus.

Kuvassa näkyvän sivukadun alussa on pysäköintikieltoalueen merkki ja kuvan kadulla vajaan 200 metrin päässä alkaa uusi pysäköintikieltoalue. Espoolaisen viranomaisen silmissä hölmöä tienkäyttäjää saattaa jäädä askarruttamaan, miksi pysäköintikieltoalue katkaistaan, kun merkkien välissä koko matkalla pysäköinti on kuitenkin kielletty.

Pysäköintikieltoalue päättyy -merkin saa tarvittaessa sijoittaa vasemmalle puolelle katua. Tässä siíhen ei ole mitään tarvetta, koska oikealla puolella katua on pylväs, johon merkin voisi sijoittaa. Sen sijaan on liikennepsykologisesti vähemmän viisasta laittaa samaan kohtaan katua sen eri puolelle eri liikennemerkit.Tässä on hieman toisenlainen versio ylläolevasta. Alle 100 metrin päässä alkaa uusi pysäköintikieltoalue, jonka alkuun asti pysäköinti kielletty -merkki on voimassa. Miksi, oi miksi?

2 kommenttia:

Jan kirjoitti...

"Itse merkkihän on yksiselitteinen: 20 metrin matkalla on sallittua pysäköidä kiekon kanssa 30 minuuttia arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo 9-15. Muuna aikana pysäköinti on sallittua rajoituksitta."

Jos tuollainen merkki on pysäköintikieltoalueen sisällä, niin onko tuon merkin osoittaman 20 metrin matkalla pysäköinti kokonaan kielletty muina aikoina kuin noina merkin osoittamina aikoina?

Matti Grönroos kirjoitti...

Ei, vaan sallittua. Kun pysäköintikieltoalueen sisällä on pysäköintialue- tai pysäköinti kielletty -merkki, pysäköintiä säätelee vain kyseinen merkki, eikä pysäköintikieltoalue oikeastaan ole voimassa kyseisellä kohdalla.

Eli niinä aikoina kuin rajoitukset eivät ole voimassa pysäköinti on vapaata riippumatta siitä, sijaitseeko merkki pysäköintikieltoalueen sisällä.