22.9.2014

Teillä ja Turuilla koeajaa - Moottoritie Koskenkylä-Kotka

Vain muutaman kymmenen vuoden odotuksen jälkeen moottoritie Kotkaan asti on avattu kuluvan kuun alussa. Työmaa on varsin pitkä, 53 kilometriä. Siitä on 35 kilometriä kokonaan uutta moottoritietä ja loput yksiajorataisen moottoriliikennetien rakentaminen moottoritieksi.

Paraikaa ovat menossa 7/E18-tiellä parannustyöt Karhulan kohdalla ja Haminan ohikulkutien rakentaminen. Kun ne valmistuvat, E18 on nelikaistainen Turusta Haminan itäpuolelle saakka.

Yleisvaikutelma tiestä on rauhallisen miellyttävä. Linjaus polveilee, mutta kaarteet eivät missään vaiheessa tunnu liian jyrkiltä. Maisemia näkyy vaihdellen: Varsin monessa paikassa ylijäämämassoja on jäänyt korkeiksi meluvalleiksi ja myös meluseinämää on käytetty paljon.Muutama korkea kallioleikkaus tielinjalla on, mutta niiden ja ajoratojen välinen etäisyys on jätetty suuremmaksi kuin ykköstiellä Muurlan ja Lohjan välisellä osuudella. Tunnelma on levollisempi.Osa meluseinistä on kuitenkin läpinäkyviä. Esimerkiksi Ahvenkosken sillalta on matkustajilla näkymät Kymijoen läntisen haaran suistoon.Meluseinissä on käytetty uudenlaista rakennetta. Seinät sijoittuvat limittäin hieman vinosti tielinjaan nähden ja niiden liitoskohdat on tehty läpinäkyviksi, materiaalina polykarbonaattilevy. Näin autosta näkyy, kapeassa kulmassa toki, mitä meluseinän toisella puolella. Vasemman puoleinen meluseinä näyttäytyy umpinaisena seinämänä.Tieosuudella on yksi lyhyt tunnelipari. Tunneli sijaitsee juuri Ahvenkosken sillan länsipuolella ja sillä on pituutta hieman alle puoli kilometriä. Tunnelin molemmin puolin varsin lähellä sijaitsevat Ruotsinpyhtään ja Ahvenkosken liittymät, joiden kautta voidaan liikennettä ohjata vanhalle valtatielle, jos tunneli joudutaan sulkemaan. Tässä suhteessa ratkaisu on erilainen kuin ykköstien tunnelijaksolla Lohjalla, jossa ei ole rinnakkaistietä.Ahvenkosken sillalla on haettu yhdennäköisyyttä vanhan valtatien kaarisillan kanssa.  Eri vaihtoehdoista valikoitui rakennettavaksi yksikaarinen silta, jolla on pituutta 143 metriä. Vastaavaa moottoritiesiltaa ei muualla Suomessa ole. Silta rakennettiin poikkeuksellisella tavalla: Se koottiin maalla ja tunkattiin lopuksi paikalleen. Suoraan kaarisillan kannessa kiinni on voimalaitoskanavan ylittävä palkkisilta, jolla on pituutta 260 metriä, eli siltojen kokonaispituus on noin 400 metriä.Tavallisten siltojen lisäksi Loviisan ja Kotkan välillä on viisi vihersiltaa.

Koskenkylän ja Loviisan välillä ajoradat ovat paikoitellen selvästi eri korkeudella. Tämän ratkaisun käytännöllisyys tulee testattavaksi pimeillä keleillä. On hyvinkin mahdollista, että alempana ajava häikäistyy helposti ylempänä ajavan valoista, koska Keski-Euroopan moottoriteiltä tuttua valosuojaa ei ajoratojen välillä ole.

Telematiikka ja vaihtuvat nopeusrajoitukset on rakennettu Porvoosta asti Kotkaan.
Osassa uusi liittymiä on toteutettu "koiranluuratkaisu": Moottoritien suorat rampit yhdistetään poikittaistiehen osittaisilla liikenneympyröillä. Koska väärään suuntaan ajaminen edellyttäisi varsin tiukkaa käännöstä terävän kulman ympäri, ratkaisun on maailmalla todettu vähentävän epähuomiossa tapahtuvia liittymisiä moottoritien väärälle ajoradalle. Kyllä alla olevan kuvan esittämässä kohdassakin aika tohelo saa olla, että siitä oikealle lähtee.Vanha valtatie jää käyttöön seututietä 170. Yksi poikkeus on: Pyhtään kirkonkylän kohdalla tie jää moottoritien alle. Moottoritielle ei rakenneta rinnakkaistietä, vaan seututie 170 linjataan kirkonkylän halki. Nopeusrajoitus on 40 km/h ja töyssyjä on rakennettu. Sujuvuuden kannalta kyseessä ei ehkä ole paras ajateltavissa oleva ratkaisu.Ruotsinpyhtään liittymän viitoituksessa Liikennevirasto on jäänyt omien pelisääntöjensä vangiksi. Viitassa esiintyy tien nimi 170, mutta kumpikaan viitoituskohteista ei ole tien 170 varrella.Liittymä johtaa tielle 170, kyllä, mutta Elimäelle ja Ruotsinpyhtäälle jatketaan muutaman sadan metrin päässä tietä 1792. Liikenneviraston viitoitusohjeessa mainitaan, että ennakkoviitoissa ei yleensä viitoiteta nelinumeroisia teitä. Tämä ei ole laki- eikä asetustasoinen määräys, vaan jossain sisäisessä konklaavissa syntynyt ohje, jonka järkevyydestä on esitettävissä perusteluja vastakkaisia kantoja. Tässä nimenomaisessa tapauksessa viitoituksen voidaan sanoa olevan peräti harhaanjohtava ja siksi numeron 1792 lisääminen kyllä parantaisi opastuksen selkeyttä.
Teillä ja Turuilla kiittää
  • Sujuvaksi ja levolliseksi rakennettua tietä, joka parantaa itärannikon liikenneyhteyksiä merkittävästi.
  • Väljiä kallioleikkauksia
  • Näyttävää Ahvenkosken siltaa
  • Innovatiivisia meluseiniä
  • Koiranluuliittymiä
Teillä ja Turuilla moittii
  • Ajoratojen eritasoratkaisua
  • Ruotsinpyhtään liittymän viitoitusta
  • 170-tien vientiä Pyhtään kirkonkylään

Ei kommentteja: