26.3.2015

Moottoritien paluu

Teillä ja Turuilla on neljä vuotta sitten raportoinut artikkelissa Ruskohiili nielaisi moottoritien Reinin alajuoksun ruskohiilialueen tapahtumista: Hiiltä kaivetaan avokaivoksessa, joka edetessään syö edestään kaiken infrastuktuurin. Nyt on aika katsella tämänhetkistä tilannetta.Kaivos etenee suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2017 suljetaan moottoritie A61 Jackerathin ja Wanlon liittymien väliltä, koska kaivos haukkaa sen.

Jo jonkin aikaa on ollut rakenteilla moottoritien A44 uusi osuus jo kaivetulle ja maisemoidulle alueelle. Tie sijoittuu jonkin verran idemmäksi kuin vuonna 2005 purettu osuus. Vanha Jackerathin moottoriteiden risteys korvataan kokonaan uudella, joka sijoittuu nykyisen kaakkoispuolelle.Tien pohja on näkyvissä kaivoksen pohjalla. Pohjamassat muodostuvat materiaalista, joka on kaivettu sivuun ruskohiililaatan päältä. Se on siksi höttöä ja sen tiiviiksi painumiseen kuluu aikansa.Uudelleen rakennettavan tien pohjoisosassa sijaitseva Holzin liittymä oli ennen A44:n purkamista neliapilan kaltainen. Sitä ei rakenneta entiselleen, vaan liittymän pääliikennesuunnaksi tulee Aachen-Düsseldorf. Myös pohjois-eteläsuuntaista A61-tietä korvaavaan liikennesuuntaan tulevat loivakaarteiset suorat ja puolisuorat rampit.Kaivos etenee siten, että vuonna 2017 purettava A61-tien osuus suunnitellaan avattavan uudelleen rakennettuna vuonna 2035.

Ei kommentteja: