21.9.2015

Yhtenäisyyttä

Lokakuussa 1990 tapahtuneen Saksan jälleenyhdistymisen jälkeen itäisen Saksan tieverkko oli lohduttomassa kunnossa. DDR ei juuri teitään ylläpitänyt ja jälki oli sen mukaista.

Pahimpia kohtia ryhdyttiin korjaamaan heti. Moottoriteiden liittymiä uusittiin, romahtamisvaarassa olleita siltoja parannettin ja kuoppia tasoitettiin.

Kun perusasiat oli saatu kuntoon, oli aika painottua kehittämisen puolelle. Eritoten entisen Länsi- ja Itä-Saksan raja-alueet olivat kummassakin maassa olleet vähän perämetsien ja asemassa ja siksi infrastruktuurin laitakin oli niin ja näin. Tieyhteyksiä  maan osien välillä oli vähän. DDR:n aikana oli vain kolme transitreittiä Länsi-Berliinin ja Länsi-Saksan välillä.

Kehittämistä varten perustettiin Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, jonka puitteissa käynnistettiin yhdeksän rataprojektia, seitsemän moottoritieprojektia ja yksi vesiväyläprojekti. Suurin osa hankkeista on valmistunut ja enää pieniä häntiä on jäljellä.

Moottoritieprojektien hintalappu on noin 17,5 miljardia euroa ja sillä on saatu lähes 2000 kilometriä moottoritietä ja lisäksi paljon lisäkaistoja.

Yksi yhtenäisyysohjelman uusista teistä on A71, joka kulkee lähellä Lännen ja Idän rajaa. Alkuperäisessä ohjelmassa se kulki Baijerin Schweinfurtista koilliseen Thüringin Erfurtiin. Tietä on sittemmin jatkettu pohjoispäästä ja joitakin viikkoja sitten viimeinen puuttuva osuus valmistui ja tie ulottuu nyt A38-tielle asti
Tietä on paheksuttu kalliiksi ja kyllähän se kilometriä kohden on kalliimpi kuin Saksan baanat keskimäärin. Korkea kustannustaso johtuu ennen kaikkea siitä, että tie kulkee Thüringer Waldin lävitse. Thüringer Wald on noin 150 kilometriä pitkä ja 35 kilometriä leveä metsäinen vuoristoalue, jonka huiput nousevat noin kilometrin korkeuteen merenpinnasta. Maasto-olosuhteiden takia tällä alueella on tavattoman monta ja kallista laaksosiltaa ja tunnelia.Zahme Geran laaksosilta. Pituus 520 metriä, korkeus 63 metriä.Wilde Geran laaksosillassa on Saksan betonikaarisiltojen pisin pääjänne, 252 metriä. Sillan korkeus laakson pohjasta käsin on 110 metriä.

Rennsteigin tunneli on Saksan pisin maantietunneli, noin 7,9 kilometriä.Luonnonolosuhteet ovat yllättäneet autoilijoiden lisäksi tienrakentajat. Wilde Geran ja Reichenbachin (1000 m, korkeus 60 m) laaksosillat ovat alttiina odotettua voimakkaammille tuulenpuuskille ja useita tyhjiä rekkoja on kaatunut.Siltojen tuulisuojausta on parannettu. Todella huonoilla keleillä silloille asetetaan alhainen nopeusrajoitus tai ne suljetaan.

Ei kommentteja: