20.5.2016

Teillä ja Turuilla testaa - Turveradantie

Turveradantie on uusi katuyhteys Espoossa. Se on esiintynyt suunnitelmakartoissa kymmeniä vuosia. Puolisen vuotta sitten odotus päättyi ja tie avattiin kaiken kansan käyttöön. Nyt on koeajon aika.

Fonecta


Tie yhdistää Nihtisillan ja Leppävaaran välisen kadun Nuijalantie-Friisinmäentien ja Mankkaanlaaksontien.

Tie liittyy Turunväylään uuden liittymän 44 kautta. Liittymä on vajaaramppinen: siitä on rampit vain itään Helsingin suuntaan. Liikennevirasto perustelee, että länsiramppeja ei voi olla, koska Nihtisillan liittymä on liian lähellä. Stoori ontuu, koska liittymä on aika tarkkaan Nihtisillan ja Leppäsolmun liittymien puolessavälissä. Espoo olisi halunnut liittymästä täydellisen. Teillä ja Turuilla arvelee, että kaupungin ja tienpitäjän välillä on käyty periaatteellista nokkapokkaa, jossa itse asia on jäänyt sivuseikaksi.Viitoitus Turunväylällä alkaa heti Kehä I:n jälkeen. Laajalahteen viitoituskohteena on Teillä ja Turuilla jo aiemmin ottanut kantaa artikkelissa Klopinkylä. Helsingistä saavuttaessa liittymään pääsy edellyttää yhden ajokaistan ylittämistä.Tien eteläpää on liikenneympyrä, joka rakennettiin Mankkaanlaaksontiessä aiemmin olleen jyrkän mutkan tilalle.Katuverkon kanssa tie risteää kahdesti. Vanhan-Mankkaan tien ja Koivuviidantien risteyksessä on liikennevalot.Mitoitusnopeuteen nähden tiessä on useita varsin ahtaita ja jyrkkiä sivuttaissiirtymiä. Oletamme, että renkaita tullaan rikkomaan sekä korokkeisiin että reunakiviin.Sinimäentien-Turvesuontien risteyksessä on jossain määrin hämmentävä liikenneympyrä. Tie on kummastakin suunnasta viitoitettu Laajalahteen, mutta tässä risteyksessä viitoituskohteena ei olekaan Laajalahti vaan Kehä I.

Tavanomainen suunnittelukäytäntö on, että risteyksen läpi ajava voi pitää ajokaistansa, mutta tässä näin ei ole. Kaistaa vaihtamatta tullaan liikenneympyrään oikealla kaistalla. Liikenneympyrä on viitoista huolimatta kanavoitu siten, että kummaltakin kaistalta pääseen eteenpäin. Vasenta kaistaa ympyrästä poistumisen ajolinja ei ole kuitenkaan aivan luonteva: Poistumiskaistojen välissä on koroke, jonka vasemmalta kiertäminen on töksähtävä.Oikea kaista päättyy verraten yllättäen ympyrän jälkeen. Lisäksi heti päättymiskohdassa on seuraavan risteyksen ajokaistaopastus, joka on ristiriidassa ympyrän jälkeen esiintyvän järjestelyn kanssa. Huonoissa näköolosuhteissa voi johtaa kiusallisiin erehdyksiin.Myös vastakkaisesta suunnasta tultaessa suoraan ajavien ajolinja on epäjatkuva. Suoraan ajaville aukeaa oikea kaista varsin yllättäen. Jos ei vaihda kaistaa, ajautuu Kehä ykköselle. No, tästäkin pääsee kumpaakin kaistaa yli, vaikka opasteet muuta kertovatkin. Vasemman kaistan poistuminen on samalla tavoin töksähtävä kuin aiemmin todettu.Ympyrän kieppeillä kohdataan yllätys: Lisäkilvet on laadittu ruotsalaisella liikennemerkkifontilla.Tie päättyy T-risteykseen. Hieman ennen risteystä on Turunväylältä nousevan rampin risteys. Se on sen verran lähellä T-risteystä, että on olemassa riski kääntyä ajamaan moottoritietä väärään suuntaan.

Teillä ja Turuilla kiittää

  • Tien varsin rauhallista geometriaa
  • Pääkatujen risteysten rakentamista liikennevaloristeyksiksi tai liikenneympyräksi
  • Melusuojausta Laajalahden ja Tapiolan kohdalla

Teillä ja Turuilla moittii

  • Kaksiramppisuutta
  • Laajalahtea viitoituskohteena ja kohteen kadottamista
  • Epäonnistunutta liikenneympyrän suunnittelua
  • Eräitä tarpeettoman tiukkoja sivuttaissiirtymiä


Ei kommentteja: