26.3.2020

Mutkien leikkausta

Kuten tunnettua, Suomen päätieverkko syntyi aikanaan mutkittelevien maaseudun teiden verkostosta. 1940-1970-lukujen suuret investoinnit teihin tarkoittivat tieverkon uudelleen rakentamista. Pääosin uusi tieverkko syntyi sinne, missä vanhakin oli ollut. Poikkeuksiakin on. Esimerkiksi Helsingistä säteittäisesti lähtevät tiet 1-5 suurelta osin rakennettiin uudelle reitille seuraavilla väleillä: Vt1 Espoo-Piikkiö, Vt2 Helsinki-Kokemäki, Vt3 Helsinki-Tampere, Vt4 Helsinki-Padasjoki ja Vt5 Helsinki-Lahti. Myös esimerkiksi valtatie 10 sai uuden linjauksen Turun ja Rengon välillä.

Uuden tien rakentaminen vanhaan liikennekäytävään tarkoitti usein vanhan maantien pirstoutumista ja sivuun jäämistä. Näin ei luonnollisestikaan käynyt, kun uusia teitä korvattiin uudemmilla teillä. Niidenkin osalta aste-eroja on. Esimerkiksi nelostie Kehä III:n ja Lahden välillä risteää vanhan tien kanssa vain kerran. Ykköstie ja seututie 110 risteävät kolmesti: Espoossa, Vihdissä ja Suomusjärvellä. Kolmostie ja seututie 130 Vantaan Kivistön ja Tampereen Koivistonkylän välillä sen sijaan risteävät peräti kahdeksan kertaa.

Tänään kuitenkin tarkastelemme pirstoutumisen mestariluokkaa: Tampereen ja Lahden välistä tieosuutta, jonka on nykyisin numeroltaan 12. Hieman kriteereistä riippuen uusi tie leikkaa tai sivuaa vanhaa noin 40 kohdassa runsaan 100 kilometrin matkalla. Tällöinkin on jo jätetty lyhyet oikaisut huomioon ottamatta. Tarkastelujakso alkaa Kangasalan Suoramassa ja päättyy Hollolassa kantatien 54 liittymään.

Leikkauskohdat on piirretty vanhoille lähinnä 1950- ja 1960-lukujen peruskartoille. Yleiskartta on Autoilijan tiekartta vuodelta 1963. Kummassakin tapauksessa nykyinen tielinja on merkitty sinisellä.


Osuus Tampere-Lammi, leikkauskohdat merkitty vihreillä vinoneliöillä


Osuus Hauho-Lahti1. Lentolassa vanha tie kohdataan ensi kerran Tampereelta lähdön jälkeen. Paikalla on tätä nykyä eritasoliittymä ja kauppakeskus. Vanha tie on seututie 339.


2. Kangasalan itäpuolella Sarsanuoman kohdalla on seuraava risteys.


3. Uusi ja vanha tielinja kohtaavat Keisarinharjun reunalla. Kangasalalaisiin näkötorneihin erikoistuneen pyromaanin polttamaa tornia ei ole rakennettu uudelleen, vaan paikalle toteutettiin Keisarin Portaat ‑nimen saanut näköalatasanne.


4.-5. Ennen Kaivannon kanavaa on aikoinaan vanhaan tiehen pantu mutka.6. Kangasalan Tylkässä tie 12 erkanee vanhasta tiestä 15 kilometrin matkalla tämän koillispuolelle. Vanha tie Tylkkä-Pälkäne on yhdystie 13982.


7. Pälkäneen Harhalassa uusi tie yhtyy vanhaan.


8.-9. Mutkia suoriksi Pinteleen rannalla. Vanha tie on osin hävinnyt, osin yksityistienä


10.-11. Seuraava kohtaaminen ja uudelleen erkaneminen. Tien vanhasta mutkasta on tehty levähdyspaikka. Se tosin on nykyisin suljettuna, kun kenelläkään ilmeisesti ei ole rahaa sen uudelleen päällystämiseen. Vanha tie yksityistienä Kärväntälänraitti


12. Kärväntälänraitin itäpää ja Kyllö. Kyllössä haarautuivat tiet 3 Hämeenlinnan kautta Helsinkiin ja 12 Lahden kautta Kouvolaan. Uusi tie kulkee vanhaa pohjoisempana. Vanha tie Kyllöstä Kuiseman kautta maakuntarajalle yhdystie 13959.


13.-15. Särkisillan mutkien oikaisu16.-17. Oikaisu Ilmoilanselän ja Vähäjärven välistä kannasta


18.-19. Lahdenpohjanlahden pohjukan leikkaus. Pohjukka on jätetty jonkinlaiseksi lammikoksi. Vedet virtaavat Lahdenpohjanlahdesta Pohjanlahteen.


20. Häränvattanlahden rantamilla. Uuden tien pohjoispuolella Isolähteentie ja eteläpuolella Häränvattantie


21. Häränvattantie on vaihtunut Tekkarintieksi. Uusi tie 1960-luvulta vietiin vuonna 1937 rakennetun Vitsiälän Vuolteen kaarisillan ylitse Hauholla. Silta purettiin 2010-luvulla ja korvattiin tusinasillalla. Uusi tie jatkaa vanhan pohjoispuolella. Vanha tie on osin hävinnyt. Säilynyt osa Hauhon kirkolle saakka nimeltään Vitsiäläntie.


22. Hauhon itäpuolella. Kirkonkylältä kaakosta Vihniöntie, yhdystie 13921. Koilliseen jatkuva osuus vanhaa tietä on yksityistie Portaantie.


23. Uusi ja vanha tie kohtaavat Sotjalan itäpuolella.


24. Uuden ja vanhan haara. Vanha tie kulkee harjumaaston pohjoispuolta Tuuloksen kirkonkylälle, yhdystie 13928, 13929 ja 3222. Uusi tie täräyttää harjun lakea pitkin ja kirkonkylän ohitse.


25. Pikku tangeeraus Kirkonkylän ja Syrjäntaan välillä


26. Ja siirtyminen vanhan tien toiselle puolelle. Vanha tie jatkaa Pappilantienä Tuuloksen Syrjäntaakse ja sieltä Syrjäntaantietä valtatielle 10, josta Suomelantietä Pohjoisiin.


27. Tuulosen kauppakeskuksen itäpuolella on ensin uuden ja vanhan tien leikkauskohta ja sen itäpuolella uusi sijoittuu samaan linjaan kuin vanha.


28. Lammin länsipuolella vanha tie lähtee nykyisen eteläpuolelle ja on nimeltään Vanha Viipurintie. Kyseessä on Turun ja Viipurin välinen muinaistie Ylinen Viipurintie. Se oli maastoltaan ehkä hieman helpompi ja kuivempi kuin rantoja seurannut Suuri Rantatie eli Kuninkaantie. Tanttilasta Lammin kirkolle kulkeneen haaran läntinen osa on kadonnut. Lammille ja Vääksyyn erkanee vajaan kilometrin päässä seututie 317.


29. Vanha Viipurintie päättyy uuteen tiehen Lammin biologiselle asemalle vievän tien risteyksessä. Vanha tie erkanee ehkä hankalimmalle ja mutkaisimmalle osuudelleen Pääjärven rannoille, Hakalantie.


30. Hakalantien toinen pää uuden tien ohituskaistojen välissä. Metsäautotieksi jääneelle etelänpuoleiselle tielle ei ole pääsyä.31. Uusi vanha kohtaavat Ojastenmäen luoteispuolella.


32. Ja haarautuvat kohta uudelleen. Vanha tie kulkee Koski HL:n, myöhemmin Hämeenkosken kirkonkylän läpi ja uusi tämän eteläpuolelta.


33. Kirkonkylältä tuleva vanha tie risteää uuden kanssa Hankalankosken kohdalla. Kartassa esiintyvä tiilitehdas Hankalan Saha ja Tiili oli toiminnassa vuosina 1936-1970. Lähettyvillä sijaitsee Huljalan kylä, jonka Kulma-Seppälän talon savusaunassa syntyi marraskuussa 1870 Juho Kusti Paasikivi kesken vanhempiensa markkinamatkaa Tampereelta Lahteen. Vanha tie on osin kadonnut, osin yksityistienä.


34. Uusi ja vanha leikkaavat Tenhiälässä. Karttalehti on vuodelta 1964 ja siinä näkyy uuden tien pää. Tie Lahdesta on siis tuolloin ollut valmiina vajaan 24 kilometrin päähän kaupungista.


35. Uusi ja vanha yhtyvät Sairakkalassa. Koilliseen Viitailaan ja Vääksyyn kulkeva yhdystie 3173 kulkee nykisin lännempää , Iso Äijän talon luoteispuolelta. 


36. Tiet haarautuvat ja leikkaavat kohta. Uuden tien eteläpuoleinen vanha tie on kadonnut.


37.-38. Mutkien oikomista. Vanha tie uuden eteläpuolella on osa Kukonkoivun moottoriradan rakenteita. Radan ympäristölupa kaatui KHO:ssa jo 2015, mutta vanhojen sijoittautumislupien ansiosta se on vielä kyennyt jatkamaan toimintaansa.


39. Kukonkoivun kohdalta Lahteen uusi tie on jokseenkin kokonaan syönyt vanhan. Mutta nykyisin Lahteen ei kuljeta uutta tietä vaan uusinta (kartalla) eli moottoriliikennetietä Kukonkoivun ohitse.


40. Vanha tie sivuaa moottoriliikennetietä. Vanha tie on Kukonkoivun seudulla pääosin kadonnut.

1 kommentti:

Elyas kirjoitti...

Kuvan 36 eteläpuolen vanha tie on tosiaankin kynnetty pelloksi. Ilmakuvassa se silti näkyy vielä:

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6763716.600000001&e=410305.4&title=kadonnut+tie&desc=&zoom=11&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%2C%7B%22id%22%3A3%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D

Useampikin tylsä matkaosuus -etenkin matkustajana- on kulunut jouhevasti vanhoja tieosuuksia maisemasta ja kartasta bongaillen.