19.7.2020

Leppävirran silta

Jatkamme siltateemalla.

Saimaan syväväylän ylittävien siltojen joukossa Leppävirran silta on poikkeava tapaus. Betonisten palkkisiltojen sijaan Leppävirralla väylän ylittää uljas kaarisilta.

Ennen kaarisiltaa Leppävirralla sijaitsi puinen kääntösilta. Jo toistasataa vuotta sitten oli tapana vääntää kuntien ja valtion kesken siltojen rakentamiskustannusten jaosta.


Helsingin sanomat 1904

Koska kääntösillan mitat eivät olleet kelvollisia uuden syväväyläverkoston aluksille, päätettiin rakentaa uusi silta pari kilometriä ylävirtaan. Suunnittelijaksi ryhtyi eläkepäivillään professori Ossian Hannelius, joka sillan rakentamisen aikaan oli jo lähes 80-vuotias.


1930-luvun eleganssia

Työmaa jouduttiin keskeyttymään ensimmäisten valujen jälkeen, kun syväväylästä päätettiinkin tehdä 22 metriä korkeiden alusten sijaan 24,5-metrisille sopiva. Toisin kuin Mälkiällä Lappeenrannassa, jossa jo rakennettu silta purettiin, Leppävirralla Hannelius laati uudet suunnitelmat, joiden perusteella työ vietiin loppuun ja silta valmistui vuonna 1965.

Kaarisilta soveltuu paikkaan siksi, että virran kumpikin ranta on jyrkkä; jopa niin, että lännestä tultaessa sillalle laskeudutaan.


Silta vuonna 2020

2000-luvulle saavuttaessa silta oli peruskorjausiässä. Peruskorjaus valmistui vuonna 2011 jonkin verran aikataulusta myöhässä. Perussyy viivästymiseen oli rakentamisen aikoihin käytetty huonolaatuinen betoni. Olipa piikkauskoneella onnistuttu pureutumaan sillan lävitsekin.

1 kommentti:

tienkäyttäjä kirjoitti...

Onhan tuossa tosiaan vanhan ajan tyyliä verrattuna useimpiin 1960-luvun jälkeen valmistuneisiin siltoihin. 1960-luvun aikana sillanrakennuksesta tuli niin rutiinia, että halvat ja käytännölliset tusinasillat jättivät näyttävämmät siltatyypit harvinaisuuksiksi. Hyvä vertailukohta on vaikkapa Leppävirran sillasta seuraava Saimaan syväväylän ylittävä silta eteläänpäin, Komminselän silta Varkaudessa, joka on valmistunut 1972 ja nykyajalle tyypillinen palkkisilta.

Yllätysten paljastuminen siltojen peruskorjauksessa vaikuttaa olevan aika tyypillistä. Yksi tuore esimerkki on nelostiellä tuoreehko Hännilänsalmen silta, jota peruskorjataan parhaillaan jo 10-vuotiaana. Sen remontti viivästyy, koska remontin aikana on selvinnyt, että korjattavaa on suunniteltua enemmän.