6.6.2008

Fehmarnin silta

Tanskasta on kaksi pääreittiä läntiseen Keski-Eurooppaan Hampurin suuntaan: Ison-Beltin sillan kautta tai Rødbyn-Puttgardenin lautalla. Sillan ylittävä reitti on noin 150 kilometriä pitempi, mutta lauttamatkaan kuluva aika ja heikompi tie Saksan puolella vähentävät jälkimmäisen vaihtoehdon kiehtovuutta.

Saksalaiset ja tanskalaiset ovat päässeet sopuun sillan rakentamisesta Fehmarnin yli korvaamaan lauttayhteyden. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan noin 19 kilometrin mittaiselle sillalle tulee neljä ajokaistaa ja kaksiraiteinen rautatie. Lisäksi sopimukseen sisältyy eräiden lyhyempien siltojen rakentaminen ja tien parantaminen Saksassa. Rakenteeltaan sillasta on suunniteltu vinoköysisiltaa, jossa on kolme 724 metrin mittaista pääjännettä. Alituskorkeus on 65 metriä ja pylonit nousevat 280 metrin korkeuteen.

Tanskalaisten suurempi intressi sillan rakentamiseen näkyy sopimuksessa: Saksalaiset ovat lähinnä antaneet tanskalaisille luvan sillan rakentamiseen. Sillan rakentaa, omistaa ja rahoittaa Tanska ja se kerää myös siltamaksut. Saksalaiset hoitavat omalla alueellaan tarvittavat muut rakennustyöt.

Jos suunnitelmat toteutuvat, rakentaminen alkaa vuonna 2011 ja vuonna 2018 silta on valmis.

Ei kommentteja: