2.6.2008

Ohitusteitä salomailla

Varsinaissuomalainen Salon kaupunki on ohitusteiden keskittymä.

Helsingin ja Turun välinen valtatieliikenne jyräsi Salon keskustan halki 1970-luvulle asti. Tilanne ei ollut sen enempää salolaisten kuin matkustavaistenkaan mieleen. Vuonna 1977 valmistui ensimmäinen ohitustie, vain hieman kaupungin keskustan pohjoispuolelle.

Kaupungin laajetessa ohitustie kasvoi asutuksen sisään. Oman mausteensa soppaan antoivat liikennevalot, jotka eivät vahingossakaan antaneet vihreää aaltoa kumpaankaan suuntaan.

Vuonna 2003 valmistui Turun ja Helsingin välisen moottoritien osuus Paimiosta Muurlaan. Tämä kulkee kolmisen kilometriä pohjoisempana. Moottoritietä voidaan kutsua toiseksi ohitustieksi.

Itä-länsisuuntaiset yhteydet eivät ratkaise pohjois-eteläsuuntaisen liikenteen ongelmia. Hangon satamasta lounaiseen Suomeen suuntautuvat kuljetukset kulkevat Salon läpi. Niiden kanavoimiseksi on suunnitteilla itäinen ohitustie, joka olisi kolmas ohitustie. Sen rakentamisaikataulusta ei ole mitään tietoa.

Salon lounaisreunalla on varsin laaja teollisuusalue, joka nojautuu suurelta osin maakuljetuksiin. Kolmannen ohitustien suunnitelmiin sisältyy myös teollisuusalueen reitistön parantamista ja nykyisen Salon lounaispuolelta ohittavan väylän selkeyttäminen. Tätä tietä voidaan hyvällä omallatunnolla kutsua neljänneksi ohitustieksi.

Jos vielä Halikon länsipuolelta ohittava maantie 224 tulkitaan viidenneksi ohitustieksi, Salon voidaan katsoa tulleen ohitusteillä saarretuksi.

Ei kommentteja: