4.2.2012

Ookkonnää Oulusta?

Nelostie kulkee Oulun ympäristössä 36 kilometrin matkan moottoritienä. Tien vanhimmat osat ovat 1960-luvulta ja loput on rakennettu palanen kerrallaan. Osa tiestä on alun perin rakennettu moottoriliikennetieksi, joka on myöhemmin parsittu moottoritieksi.

Osa liittymistä on tehty aika ahtaalla mitoituksella, mikä tuottaa sujuvuusongelmia.

ELY-keskuksessa on menossa suunnitteluhanke tien modernisoinniksi uusinta Limingan-Kempeleen osuutta lukuun ottamatta. Tielle suunnitellaan rakennettavan uusia meluesteitä ja jokaista eritasoliittymää aiotaan ehostaa.

Useaan liittymään on suunniteltu uusia ramppeja, jotta liittymiin saadaan järjellisiin kohtiin linja-autopysäkkejä. Niinpä moni nykyinen neliramppinen puolineliapilaliittym aiotaan rakentaa viisi- tai kuusiramppiseksi. Esimerkkinä olkoon Kaakkurin liittymä maantiellä 815:


Uusia suoria ramppeja on kaksi ja yhtä nykyistä muotoillaan uusiksi. Linja-autopysäkkejä on suunnitelmissa kaikkiaan neljä: sekä erkanenis- että liittymärampeilla. Lisäksi tielle 815 rakennettaisiin uusia kaistoja ja risteykset kanavoitaisiin eri tavalla kuin nykyisin. Muille liittymille on suunniteltu samankaltaisia toimenpiteitä.

Kuten arvata saattaa, hankkeen rahoituksesta ei ole mitään tietoa. Muutokset siis toteutuvat joskus tuntemattomassa tulevaisuudessa, jos toteutuvat lainkaan. Toivottavasti ei käy niin kuin kävi Tampereen uittotunnelille, joka valmistui juuri ennen uiton loppumista Näsijärvellä. Linja-autoliikenteen tulevaisuus nimittäin ei näytä oikein valoisalta.

Ei kommentteja: