22.5.2012

Lyhyestä tie pitkä

Lohjanharjun maantien numerointia on useampaan otteeseen säädetty, osin suurvaltapoliittisista syistä.

Alkuperäisessä numerointiskeemassa vuodelta 1938 kantatie 51 kulki Helsingistä Kirkkonummen, Inkoon ja Snappertunan kautta Tammisaareen ja edelleen Hankoon. Kantatie 53 yhdisti ykköstien ja 51-tien ulottuen Lohjan kunnan Nummenkylästä Lohjan ja Karjaan kautta Tammisaareen.


Kantatie 53 kulki aiemmin Lohjan keskustassa. Yleiskartta 1950

Vuonna 1940 Hankoniemi suunnilleen Lappohjan kohdalta siirtyi Neuvostoliiton määräysvaltaan talvisodan päätyttyä. Tässä yhteydessä Suomessa oli muutakin puuhaa kuin pohtia teiden numerointia.

Neuvostoliitto vetäytyi Hangosta vuonna 1941, mutta tilalle se vaati Porkkalan, joka luovutettiin syyskuussa 1944. Espoonlahdelle ja Inkoon itäpuolelle ilmestyi valtakunnanraja ja kantatie 51 oli keskeltä poikki. Tie siirrettiin erinäisten parannus- ja oikaisutöiden jälkeen kulkemaan vuokra-alueen pohjoispuolitse Espoonlahdelta Kauklahden, Lapinkylän ja Siuntion kautta Lohjan kunnan Virkkalaan. Tässä yhteydessä kantatie 53 typistyi 22 kilometrin mittaiseksi Nummenkylän ja Virkkalan väliseksi pätkäksi.


Autoilijan tiekartta vuodelta 1963

Porkkalan palautus ennen aikojaan tammikuussa 1956 ei palauttanut kantatietä 51 entiselleen, vaan Lapinkylän-Virkkalan reitti säilyi käytössä tasoltaan parempana kuin ennen kaikkea vanha Kuninkaantie Inkoon ja Tammisaaren välillä. Tämä nykyinen maantie 1050 tunnetaan edelleenkin poikkeuksellisen mutkaisena tienä.

Merkittävä muutos tapahtui, kun Porkkalan halki kulkenutta kantatietä ruvettiin uudelleenrakentamaan. Tie 51 lakkasi Espoonlahden ja Virkkalan välillä. Tällöin koko Lohjanharjun tie viitoitettiin tieksi 53 ykköstieltä Hankoon. Vuokra-alueen kiertänyt tie sai numeron 113, joka 1990-luvun numerointireformissa muuttui numeroksi 1130. Tie 51 palasi maailmankartalle, kun työmaa valmistui. Uusi suora ja leveä tie seuraa vanhan 51-tien reittiä varsin hyvin Siuntion Sunnanvikiin asti ja jatkaa sieltä suoraan Inkooseen ja edelleen Karjaan koillispuolelle, jossa se yhtyy Lohjanharjun tiehen.

Lohjanharjun tietä ruvettiin 1960-luvulla jatkamaan aina kolmostielle asti Hyvinkäälle ja tämän jälkeen se vielä ulotettiin nelostielle Mäntsälään, jossa se yhtyi uudelleenrakennettuun Porvooon ja Mäntsälän väliseen kantatiehen 55.

1990-luvun numerointireformi muutti kantatien 53 valtatieksi 25. Numero 53 jäi elämään pohjoisempana: Valtatien 10 eräänlaisena jatkeena oleva Tuuloksen ja Padasjoen välinen tie 319 muuttui kantatieksi 53. Muutoksessa kävi niin, että uusi kantatie 53 sai kilpensä ennen kuin valtatie 25, jolloin maassa oli muutaman kuukauden ajan yhtaikaa kaksi kappaletta kantateitä 53.Ei kommentteja: