11.6.2014

Hamina

Yksi viimeisistä päätieverkon taajamapullonkauloista on katoamassa, kun valtatie 7 siirtyy vuoden 2015 uudelle reitille Haminan kaupungin pohjoispuolelle. Työt ovat varsin pitkällä.

Kaupungin länsipuolella tie kulkee nykyisen valtatien 26 linjausta ja tieverkko muuttuu reippaanlaisesti.

Haminan liikennettä on järjestelty useaan otteeseen. Suuri Rantatie kiersi Savilahden pohjoispuolelta, eli kaupunkiin saavuttiin Helsingistä saavuttaessa luoteesta. Vuoden 1948 topografikartassa näkyy rakenteilla oleva uusi seiskatie, mutta työt ovat vielä kesken. Taavetin suuntaan rakennetusta kantatiestä ei vielä näy jälkeäkään.Vuoden 1968 peruskartassa valtatie 7 ja tulloinen vielä kantatie 61 risteävät aivan tavallisessa T-risteyksessä.Karhulan-Haminan moottoritie rakennettiin vanhan valtatien pohjoispuolelle. Siinä yhteydessä syntyi Summan eritasoliittymä.Nyt Summan liittymän länsipuolelle rakennetaan haarautuvaa liittymää, jossa valtatien 7 liikenne ohjataan nykyiseen valtatien 26 liikennekäytävään. Tässä yhteydessä Summan liittymä menettää länteen kulkevan liityntäramppinsa.Liikenneviraston ilmakuva kertoo, että työmaa edistyy.Summan poistuvan rampin korvaava yhteys on uuden Lankamalmin eritasoliittymän kautta.Valtatien 26 uusi erkanemiskohta sijaitsee kaupungin pohjoispuolella.

Ei kommentteja: