14.8.2014

Mätäkuu (2)

Trafi, eli oikealta nimeltään Liikenteen turvallisuusvirasto, on ollut mätäkuun aikana uutisissa siksi, että se on laittanut ajoneuvoja ajokieltoon, koska haltijat ovat maksaneet liikaa ajoneuvoveroa. Helsingin Sanomain haastattelussa yksikönpäällikkö Heli Tannisen mainitaan esittäneen muun muassa seuraavanlaisia lausuntoja:

"Jos summa on väärä, se on asiakkaan vastuulla."

"Järjestelmä katsoo, että asiakas haluaa muuttaa maksuerien määrää ja maksaakin koko vuoden summan kerralla. Maksettu summa on kuitenkin jäänyt vajaaksi koko vuoden summasta. Siksi järjestelmä on tulkinnut tilanteen niin, että veroa ei ole maksettu kokonaan. Sitten on lähtenyt asiakkaalle ilmoitus, että vero on maksamatta."

"Jostain syystä järjestelmä katsoo, että tässä se halutaan muuttaa vuoden maksueräksi."

Ja mistä ihmeestä on kyse?

Ajoneuvoverolain 18 §:ssä säädetään hieman kryptisesti mahdollisuudesta maksaa ajoneuvovero osamaksulla:

Verovelvollisen ennen kunkin verokauden ensimmäistä eräpäivää tekemästä pyynnöstä Liikenteen turvallisuusvirasto voi jakaa maksuun pantavan veron määrän maksettavaksi kahdessa tai neljässä erässä. Tällöin erien määriin lisätään maksutapalisää 3 euroa erää kohden. Maksutapaa noudatetaan, kunnes verovelvollinen pyytää maksutavan muutosta. Pyyntö on tehtävä ennen verokauden alkua. Jos rekisteriin merkitty uusi verovelvollinen verovelvollisuutensa alkaessa maksaa verolipussa olevan eriin jaetun veron osan, hänen katsotaan tehneen 1 momentissa tarkoitetun pyynnön.

Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti maksetaan vuoden vero kerralla, mutta pyynnöstä on mahdollista maksaa osamaksulla kahdessa tai neljässä erässä. Jotta viranomainen ei tukehtuisi noin miljoonaan pyyntöön, ensimmäisen maksun maksaminen erämaksun suuruisena katsotaan tällaiseksi pyynnöksi.

Nyt sitten alkaa se hauskuus.

Liikenteen turvallisuusvirasto tulkitsee pykälää siten, että mikään muu kuin täsmälleen maksulipukkeeseen merkitty summa ei kelpaa pyynnöksi. Tämä ei vastaa mattimeikäläisen kielitajua ja aivan varmasti ei myöskään ole ollut lainlaatijan tarkoitus. Lain takana olevasta hallituksen esityksestä ei mitenkään voida lukea tällaista tarkoitusta. Jos vuosimaksu on vaikkapa 120 euroa, on neljännesvuosittain maksettava erä 33 euroa ja puolivuosittainen 63 euroa. Jos kansalainen maksaa 40 euroa, hän aivan varmasti on maksanut lain tarkoittaman "eriin jaetun veron osan", ja sen lisäksi seitsemän euroa.

Yksikönpäällikkömme asenne asiaan on kovin arrorantti, etteipä perin virkamiesmäinen. Joku ikävä ihminen voisi jopa tehdä viittauksia Ignatius Loyolaan, jesuiittain nokkamieheen. Kaikessa muussa on vikaa paitsi virkamiehessä. Asiakkaan vastuulla on toimia oikein ja kummallisia ratkaisuja tekee se Järjestelmä, "jostain syystä". Ajatus tuntuu olevan, että Järjestelmälle ei ole mahdollista tehdä mitään, vaikka se olisikin peräti lain vastainen.

Järjestelmän toiminnan on aikoinaan määritellyt viranomainen, Ajoneuvohallintokeskus, joka sittemmin yhdistettiin muutaman muun putiikin kanssa Liikenteen turvallisuusvirastoksi. Järjestelmän toimintalogiikka ei siis ole tipahtanut taivaasta, vaan virkamiehen kynästä. 

Ajoneuvoverolaki on Suomessa hyvin erikoista lainsäädäntöä. Kaikki vastuu myös viranomaisten virheistä on hallintoalamaisella. Esimerkiksi jos verolippua ei ole tullut eivätkä verot ole pankin suoramaksussa, kilvet lähtevät ilman eri huomautusta. "Asiakkaan" vastuulla kun on maksaa vero, vaikka siitä ei valtio maksulappua lähettäisikään. Ja kuten havaitaan, asiakkaan täytyy tietää sentilleen, paljonko pitää maksaa; sen lisäksi että hänen tulee muistaa, että juuri tuo maksu on maksamatta. Osapuilleen kaikkien muiden verojen osalta toimitaan kuten on tapana toimia, kun kalustetuissa huoneissa syödään veitsellä ja haarukalla: Jos vero jää maksamatta, siitä lähtee karhukirje ja hommaa kuittaantuu viivästyskorkoja maksamalla.

Eritoten erikoista asiassa ovat virkamiehet. Heidän mielestään on aivan normaalia, että epäselvät tapaukset tuomitaan "asiakkaan" eli hallintoalamaisen vahingoksi ja rankimman kautta. Yhtä normaalia on, että tiedossa olevan Järjestelmän virhettä ei oikaista, vaikka Järjestelmä "jostain syystä" toimii virheellisesti.

 

Ei kommentteja: