2.4.2018

Pientä korjausvelkaa

Saksanmaalla ollaan ihmeissään. Miespolvi sitten naureskeltiin DDR:n infrastruktuurin kunnolle ja irvisteltiin, että sitä se kommunismi teettää.

Ylpeys käy lankeemuksen edellä.

Rikkaassa läntisessä Saksassa on varsin konkreettisella tavalla kohdattu käsite "korjausvelka". Maan teollisuustoiminnan ytimessä Reinin alajuoksulla Kölnin ja Duisburgin välillä kuusi moottoritietä ylittää tämän valtasuonen. Kuudesta moottoritiesillasta vain kaksi on normaalissa käytössä. Loput neljä on vakavasti huonokuntoisiksi todettu ja niillä on liikennerajoituksia. Kolmella sillalla on vain osa kaistoista käytössä. Surkeimmassa kunnossa on Leverkusenin silta A1-tiellä. Sille ajaminen on kielletty kaikelta raskaalta liikenteeltä: painorajoitus on 3,5 tonnia.


Pohjois-Reinin kuusi moottoritiesiltaa

Leverkusenin silta on valmistunut vuonna 1965 ja se oli ensimmäisiä suuria vinoköysisiltoja. Se on mitoitettu 40.000 ajoneuvon vuorokausiliikenteelle. Ennen sulkemista kuormitus oli noin 120.000 ajoneuvoa. Lisäksi raskaan liikenteen maksimiakselimassat ovat nousseet rakentamisen ajoista 8 tonnista 11,5 tonniin. Kuormituksen kasvun takia silta on vuosina 1990-levennetty kuusikaistaiseksi.


Leverkusenin silta

Saksassa mikään rakentaminen ei tapahdu ripeästi. Leverkusenin sillan vakavat vauriot havaittiin vuonna 2012 ja tuolloin asetettiin ensimmäiset liikennerajoitukset. Silta on todettu korvauskelvottomaksi ja sen tilalle rakennetaan uusi kymmenkaistainen siltapari kolmessa vaiheessa: Ensin rakennetaan ensimmäinen uusista silloista, sen jälkeen puretaan nykyinen silta ja lopuksi rakennetaan toinen uusi silta. Virallisen aikataulun mukaan valmista pitäisi olla vuonna 2024, mutta tähän aikatauluun on kohdistunut skeptisiä epäilyksiä.

Leverkusenin sillan ongelmat käynnistivät lumipalloilmiön: Liikenne siirtyi muille silloille ja niiden kunto rupesi nopeasti huononemaan.


Koska Saksassa liikkuu paljon puolalaisia rekkoja, joiden kuljettajat katsovat olevansa kaikkien sääntöjen yläpuolella, pelkät liikennemerkit eivät riitä. Leverkusenin sillalle ajo raskaalla kalustolla on fyysisesti estetty.

Vuonna 1970 valmistunut Neuenkampin silta A40-tiellä Duisburgissa on rakenteeltaan lähes identtinen Leverkusenin sillan kanssa. Se on jo pitempään kärsinyt samanlaisista ongelmista. Se peruskorjattiin ensimmäisen kerran vuosina 2004-2006 ja toistamiseen jo 2014-2015. Kesällä 2017 silta oli kaksi viikkoa kokonaan suljettuna kantavuuteen vaikuttavan vaurion takia. Nyt silta on jatkuvassa seurannassa ja tulevana kesänä sen toinen puolisko suljetaan noin viikoksi.

Jotta soppa olisi vielä hieman pahempi, Reinin Kölnissä ylittävistä neljästä sillasta kolmella on liikennerajoituksia, vastaavista syistä.


Sillat yli synkän Kölninveden

1 kommentti:

Antti kirjoitti...

Meillä on Oulussa ihan omakin siltagate: Osana Oulu–Kemi-välin parannustöitä valtatie 4 levennetään kuusikaistaiseksi valtateiden 22 ja 20 välisellä noin kahden kilometrin osuudella. Oulujoen kohdalla levennys oli alun perin tarkoitus tehdä ottamalla nykyiset kevyen liikenteen väylät autoliikenteelle ja rakentamalla kevyelle liikenteelle joen yli uusi silta, jonka rakentaminen onkin jo hyvässä vauhdissa. Tienpitäjällä vain oli jäänyt huomaamatta, että 1960-luvun puolivälistä olevat sillat eivät lisäkaistojen kanssa kestäkään uusia 76 tonnin kokonaismassoja. Nyt sillat joudutaan uusimaan kokonaan, jolloin remontin hinta nousee 15 miljoonalla eurolla (tai sitten pitää tinkiä muualta) ja valmistuminen viivästyy ainakin vuodella. Toki sillat olisi ilmeisesti jossain vaiheessa pitänyt uusia joka tapauksessa.