16.7.2018

Kasvuennusteita

Tie- ja vesirakennushallituksen, Taloudellisen suunnittelukeskuksen ja Teknillisen korkeakoulun yhteisprojektina tehtiin vuosina 1978-1979 kasvuarvioita ajoneuvojen määrän ja liikennesuoritteen osalta vuosille 1980-2000.

Tutkimuksessa laadittiin kolme skenaarioa: kasvuskenaario A, sopeutumisen skenaario B ja kasvun pysyvän pysähdyksen skenaario C. Skenaarioiden tausta käy ymmärrettäväksi ajanhetken kautta: Vuoden 1973 kaiken pysäyttänyt energiakriisi oli hyvässä muistissa ja maailmantalous muutenkin oli käymistilassa.

Keskeisimmät tulokset on kiteytettävissä kahteen taulukkoon:


Autokannan kehittymisennuste


Liikennesuoritteen kehittymisennuste

No kuinkas sitten kävikään?

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2000 rekisterissä oli 2 431 000 ajoneuvoa ja tieliikenteen liikennesuorite oli 46 710 miljoonaa kilometriä vuodessa.

Toteutuma täsmää yllättävänkin hyvin kasvuskenaarioon A, ylittäen sen kymmenkunnan prosentin verran. Tämä ei kuitenkaan ollut tutkimusryhmän odottama tulos: Ryhmä esitti jatkossa tiestön suunnittelua skenaarion B pohjalta.

Vuoden 2000 jälkeen on autokannan kasvu jatkunut 1,5-2,5 %:n keskimääräisen vuosikasvun uraa. Aikasarjassa on se heikkous, että tilastointikriteeriä on muutetty vuonna 2007: Vuoteen 2006 tilastoitiin rekisterissä olelleet ajoneuvot ja vuodesta 2007 alkaen liikennekäytössä olevat.

2 kommenttia:

Jaska Brown kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Jaska Brown kirjoitti...

Keskimääräiset ajokilometrit ajoneuvoa kohti olivat yllättävän korkeat jo 1970-luvulla. Olisi luullut niiden olleen selvästi alemmat kuin nykyään. Eihän tuolloin autoissa ollut yleensä matkamittarissa edes sadan tonnin ratasta muuta kuin Volvoissa. Mihin muuten mahtoi perustua tuo C-skenaarion ajatus siitä, että keskimääräiset ajokilometrit vähenevät? Joukkoliikenteen kasvuun vai ihmisten matkustamisen vähenemiseen?