1.11.2018

Liedon Kymppi

Vuonna 2010 Teillä ja Turuilla kirjoitti artikkelissa Liedon ohikulkutie pohdinnoista muuttaa kymppitien linjausta Liedossa Turun koillispuolella. Tie on kiharaa sekä vaaka- että pystysuunnassa, liikenteen määrä on suuri ja tien kulkeminen taajamassa on vastoin nykyistä valtatieajattelua.Käytännössä kymppitie Turun ja Liedon välillä on taajamatie, jota lietolaiset käyttävät työ- ja asiointimatkoillaan Turkuun. Runsaan 14 000 ajoneuvon keskivuorokausiliikenne putoaa neljäosaan varsin pian Liedon itäpuolella.

Tielinja on Liedossa vanha: periytyy muinaisesta Hämeen Härkätiestä.


Liedon seutu Suomen Tiekartassa 1 vuodelta 1940

Vuoden 2010 jälkeen on tapahtunut suunnitelmissa kehittymistä, jos kohta tuolloin esitetyt päävaihtoehdot ovatkin muuttumattomat: joku uusi tielinjaus kymppitien eteläpuolelle tai kymppitien linjauksen siirto kokonaan uudelle reitille, joka haarautuisi ysitiestä Jäkärlän itäpuolella.

Vuonna 2014 valmistui kunnan, maakunnan ja ELY-keskuksen yhdessä laatima selvitys, joka viidestä pohjoisen vaihtoehtolinjauksesta päätyi kahteen ääripäähän.Kartalla tien pään siirto ysitielle näyttää loogiselta, mutta se jättää epäilyjä. Päällimmäisenä seudulla on ollut huoli siitä, että siirto ei ratkaise mitään, koska liikenne Hämeenlinnan suunnasta Turun eteläisiin kaupunginosiin suurelta osaltaan todennäköisesti jää vanhalle tielinjalle. Liedon itsensä kannalta nelikaistainen eteläinen vaihtoehto on osoittautunut kiehtovammaksi.

Mitään äkillistä ratkaisua ei ole odotettavissa. Vaihemaakuntakaavatyössä pohditaan linjausvaihtoehtoja. Kaavan hyväksynnän jälkeen ovat vuorossa ympäristövaikutusten arviointi, yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma ennen kuin päästään siihen tärkeimpään: rahaan. Tätä nykyä urakka minkään vaihtoehdon mukaisena ei sisälly valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin.

Pohjoinen vaihtoehto todennäköisesti tulee nostattamaan tunteita, jos se valitaan linjaukseksi. Se ylittää Aurajokilaakson, joka on nimetty kansallismaisemaksi.

Ei kommentteja: