22.8.2021

Ristiriitako?

Silloin tällöin putkahtaa esille keskustelu siitä, mikä on nopeusrajoitus moottoriteiden rampeilla. Liikenne- ja viestintäministeriön kanta on ollut se, että rampilla on yleisrajoitus 80 km/h, ellei muuta liikennemerkillä osoiteta. Ministeriö perustelee kantaansa muun muassa sillä, että koska rampilla on eri tienumero kuin risteävillä teillä, se on eri tie. Ja jos tiellä ei ole nopeusrajoitusmerkkiä, vallitsee yleisrajoitus.

Asia ei kuitenkaan ole täysin suoraviivainen. Myös Teillä ja Turuilla on asiasta viisastellut pariinkin otteeseen, artikkeleissa Rampin nopeusrajoitus ja Rampataan alati

Koska väyläviraston edeltäjä liikennevirasto oli hieman toisenlaisella kannalla asiassa, LVM on myöntänyt säädösten olevan epäselviä ja niiden tulevan täsmennetyksi uuden tieliikennelain yhteydessä.

No ei tullut.

Sen sijaan tieliikennelakiin on leivottu ristiriita, joka kulminoituu liikennemerkkiin C36, ajokaistakohtainen kielto, rajoitus tai määräys. Tällaisesta liikennemerkistä on laissa esimerkkikuva, jossa annetaan ymmärtää, että erkanevalla rampilla ja sille johtavalla kaistalla olisi 50 km/h rajoitus, kun muilla kaistoilla saa kaahata (Helsingin Sanomista lainattu ilmaisu) 80 km/h.

Asiassa on vain se mutta, että merkkien voimassaolon määrää kunkin kyseisessä merkissä olevan varsinaisen liikennemerkin säädös. Liikennemerkki C32, nopeusrajoitus on voimassa kyseisellä tiellä, eikä siihen ole sallittua kiinnittää lisäkilpeä, jonka nojalla rajoitus jatkuisi risteävälle tai erkanevalle tielle.

Merkkiä C36 täytynee lukea siten, että rajoitus 50 on voimassa rampille johtavalla kaistalla, ja kun ramppi alkaa, rajoitukseksi muuttuu 80. Paikallinen liikennesheriffi tuskin on samaa mieltä tulkinnasta. 

Asiaa maustaa se, että missään ei ole mainittu, missä erkanemiskaista vaihtuu rampiksi: maalikärjen kohdalla, asfaltoitujen alueiden liittymäkohdassa, erkanemisviitan kohdalla, vai missä.

Ongelmaa ei helpota se, että uunituore väyläviraston ohje liikennemerkkien käyttö maanteillä on itsensä kanssa ristiriidassa. Toisaalta teos mainitsee, että

Merkillä C36 (ajokaistakohtainen kielto, rajoitus tai määräys) osoitetaan nopeusrajoitus tienkohdassa, jossa samaan suuntaan menevillä ajokaistoilla tarvitaan eri nopeusrajoitusta. Kaistakohtainen nopeusrajoitus voidaan toteuttaa myös ajokaistan yläpuolisilla merkeillä. (Lihavointi kommentaattorin.)

Mutta toisaalta esitetään, että 

Merkillä voidaan osoittaa esimerkiksi ajokaistakohtainen nopeusrajoitus moottoritiellä, kun rampilla on käynnissä tietyö ja suoraan jatkuvan suunnan liikenteelle sallitaan suurempi nopeus kuin rampilla.

Jälkimmäinen on ristiriidassa merkin C32 kanssa sillä olettamalla, että ramppi on oma tiensä.

5 kommenttia:

Oula Lintula kirjoitti...

Suomi ylipäänsä on niitä harvoja Euroopan maita, joissa moottoriteille ei ole omaa oletusnopeusrajoitustaan. Jos olisi, kai se olisi 120 ja koskisi tietty myös ramppeja. (Geometria tyypillisesti asettaa varsinkin kääntyville rampeille tiukemman rajoituksen, mutta eipä tämä tunnu monessakaan maassa olevan ongelma.)

Väylän liepeiltä kirjoitti...

Väyläviraston ohjeesta lainatut kohdat eivät välttämättä ole ristiriidassa keskenään. Samaan suuntaan menevät kaistat tarkoittanevat tien niitä kaistoja, jotka eivät ole vastakkaissuuntaisia. Tällaisilla kaistoilla voi olla keskenään erisuuruisia nopeusrajoituksia -- vaikkapa juuri siitä ohjeen esimerkiksi otetusta syystä, että oikeammanpuoleisimmalta siirrytään rampille, jossa on käynnissä tietyö.

Esimerkki sanallisesti: Moottoritien muilla samaan suuntaan menevillä kaistoilla 80 km/h, oikeanpuoleisimmalla 60 km/h ja rampilla voi olla vaikkapa 40 km/h.

Myös liikennemerkki C36 on looginen, sehän kertoo tuon oikeanpuoleisen kaistan edessäpäin erkanevan (rampille). Sillä kaistalla on eri nopeusrajoitus kuin muilla.

Olen aivan samaa mieltä blogistin kanssa siitä, että tiellä olevan nopeusrajoitusmerkin vaikutus päättyy tieltä poistuttaessa eli rampin alkaessa. Olkoon se kaistakohtainen tai ei.

Ainoa olennainen epäselvyys onkin tuo rampin alkamiskohta.

Matti Grönroos kirjoitti...

Kerrataan: Ainoa lisäkilpi, joka on sallittu nopeusrajoitus-liikennemerkin yhteydessä on teksti, joka ilmoittaa siirtymisen yleisrajoituksen piiriin. Näin ollen sillä ei voi määrätä risteävän eikä haarautuvan tien nopeusrajoitusta. Ei siis myöskään rampin, koska se vallitsevan tulkinnan mukaan on eri tie. Kaistakohtainen rajoitus -merkillä ei voi laventaa nopeusrajoitus-merkin merkitystä.

mj1402 kirjoitti...

Nopeusrajoitus-liikennemerkin lisäkylteistä mielenkiintoinen viritelmä Karjaalla:
https://maps.app.goo.gl/6FeT1N49siJ2TKjj8

Väylän liepeiltä kirjoitti...

En ole väittänytkään, että nuo kertoisivat rampin nopeusrajoituksesta yhtään mitään. Oikeanpuoleisimman kaistan nopeusrajoitus on voimassa siihen asti, kun ramppi alkaa. Sen jälkeen on yleisrajoitus tai merkillä osoitettu.

Esimerkissä kaistakohtaisen rajoituksen merkki määrää nopeudeksi 60. Se on saatettu laittaa siksi, että myöhemmin alkavalla rampilla olisi vielä alempi nopeusrajoitus. Tai sitten 60 on laitettu huvikseen ja rampin alkaessa on taas 80 yleisrajoitus.

Tuo oikeanpuolisimman kaistan nuolen kaartuminen on informatiivinen tieto kyseisen kaistan johtamisesta myöhemmin pois kyseiseltä tieltä. Se ei ota kantaa nopeusrajoitukseen tien (kaistan) päätyttyä rampille.