9.3.2023

Tilastollista luokittelua

Tällä kertaa tutkimme maantieverkoston tiepituuksien jakaumaa. Jaetaan tiet luokkiin pituuden perusteella siten, että luokan leveys on 10 kilometriä. Eli ensimmäisessä luokassa ovat tiet, joiden pituus on 0–10 km. toisessa luokassa 10–20 km, kolmannessa 20–30 km jne. Ja sitten tehdään pylväskaavio tieluokittain. Kukin pylväs kertoo, montako tiedä luokassa on.

Valta- ja kantatiet jätettiin pois, koska niitä on sen verran vähän, ja pituuksien vaihtelu suuri, että mielekästä tilastoa ei saada.

Sen sijaan varsin konkreettisesti nähdään, että seututiet ovat eri maata kuin yhdystiet.

Seututeitä on muutamia hyvin pitkiä. Suurin osa niistä on entisiä valtateitä. Omassa luokassaan kuitenkin on runsaat 300 kilometriä pitkä tie 800 Ylivieskasta Vaalan kautta Taivalkoskelle. Kuten tilasto näyttää, suurin luokka on alle kymmenen kilometriä pitkät tie. Se selittyy muun muassa rajalle, satamiin ja lentokentille menevien teiden suureen määrään. Lyhyin seututie on 954 Muoniossa. Se vie valtakunnanrajalle ja on pituudeltaan 190 metriä. 

Kakkosena on Pellon rajasillalle vievä 937, jonka pituus on 279 metriä. Kolmonen on Heinolassa sijaitseva 411, joka yhdistää moottoritien ja vanhan valtatien, 371 metriä.

80 prosenttia seututeistä on pituudeltaan enintään 60 kilometriä ja 96 prosenttia jää alle 100 kilometriin.

Nelinumeroisten yhdysteiden pituusjakautuma on jo selvästi suppeampi. 

Ehdottomasti eniten on lyhyitä alle 10-kilometrisiä. Pisin yhdystie, 76,3 km, on Oulun ja Utajärven Niskan välinen Oulujoen pohjoispuolen tie 8300, joka muinoin oli kantatietä 77. Kakkosena on vain noin 750 metriä lyhyempi Kittilän–Kiistalan–Pokan maantie 9552. Kolmonen on 9671, joka kulkee Savukosken Hihnavaarasta kohti Kemihaaraa Tulppioon saakka. Kärki on tasainen, kolmonen häviää kakkoselle runsaat 800 metriä.

96 prosenttia nelinumeroisista yhdysteistä on pituudeltaan enintään 40 km.

Viisinumeroisten yhdysteiden jakauma on vielä kapeampi. Teitä on yhteensä 4872 kappaletta ja 96 prosenttia on pituudeltaan enintään 20 kilometriä.

Pisin viisinumeroinen yhdystie on Sodankylän–Unarin–Meltauksen seututiestä 952 haarautuva tie 19714, joka kulkee Kieringin ja Molkojärven kautta Rovaniemen–Kittilän–Muonion kantatielle 79 Lohinivaan. Tiellä on mittaa seitsemän metriä vaille 50 kilometriä2 kommenttia:

NH kirjoitti...

Tätä artikkelia lukiessa hiipii vielä yksi tietyyppi mieleen, nimittäin yksityistiet/ tienhoitokuntien ja eri instanssien ylläpitämät tiet. Kuinka pitkä on pisin yksityistie ja missä se on.. Vastausta on varmaankin aika vaikea löytää suoralta kädeltä. Kenen hoidossa on mm. Koitelaisenkairan metsäautotie nelostieltä Lokkaan? Sitten on erilaisia huoltoteitä, vaikkapa Tampere-Seinäjoki -rautatietä seuraileva huoltotie jolla pituutta 150km luokkaa. Se ei tosin ole aivan yhtenäinen, pieniä pätkiä täytyy ajaa yleistä tieverkkoa pitkin.

Matti Grönroos kirjoitti...

Yksityistiet toki olivat mielessä tätä tehtäessä. Esteen tuotti se, että tietolähteen Digiroad tietotekninen ratkaisu on jossain määrin alkeellinen. Vaikka tietokanta on nimeltään Digiroad, se ei sisällä tietoa teistä vaan tienpalasista. Näistä yhtenäisen tien muodostaminen on ei-triviaali tehtävä, eikä Digiroad itse edes yritä.

Maanteiden osalta palasten yhdistäminen tapahtuu tienumeron avulla. Tämäkin on approksimaatio paristakin syystä. Ensimmäinen on, että homma on vuonna sirppi ja vasara keksitty rakentaa niin, että kullakin tienpalasella on vain yksi numero. Tämä katkoo osan teistä epäjatkuviksi. Esimerkiksi valtatien 23 palasten pituuden summa on kymmeniä kilometrejä vähemmän kuin maastossa tällä numerolla merkityn tien pituus. Toinen syy on, myös kulku liikenneympyrän lävitse tai käännös eritasoliittymässä katkaisee tien. Ympyrällä ja liittymän rampeila kun on omat numeronsa. Tästä on myös ultimate-versio: ympyrän sisältävällä eritasoliittymällä saattaa olla eri numerot ympyrälle ja rampeille. Esimerkiksi tiet 3 ja 11 eivät Väyläviraston näkemyksen mukaan risteä Nokialla: Siirtyminen tieltä toiselle tapahtuu ramppien 23606 ja liikenneympyrän 23641 kautta.

Tämä artikkeli on tehty laskemalla palasten pituuden summa jättäen kaksiajorataisista teistä jompikumpi ajorata pois. Yksityisteiden osalta voisi käyttää tunnisteena tien nimeä. Koska tunniste ei ole yksikäsitteinen, saman nimiset pitää erottaa toisistaan. Tämän voisi ehkä tehdä muodostamalla ensin tuhottomasta määrästä yksityisteiden palasia tuhottoman määrän yksityisteitä ja tulkita jokainen syntynyt palasten ketju omaksi tiekseen. Ennakkoaavistus on, että tietokone jauhaa tätä SQL-lausetta pitempään kuin kotvasen. Mutta laitetaan mietintämyssyyn.