25.10.2019

Moottoritieympyröitä

Jos Archimedes Syrakusalainen eläisi vielä nykyisinkin, hän voisi vieläkin varmasti huudahtaa: Älä sotke ympyröitäni! Maailmassa on koko joukko liikenneympyröitä, jotka olisi voitu ehkä tehdä toisin.

Tänään vierailemme moottoriteiden liikenneympyröissä. Emme sellaisissa, joissa sivutie liittyy eri tasolla olevan liikenneympyrän kautta, vaan sellaisten, jossa moottoritie muuttuu liikenneympyräksi.

Matkustamme ensin Puolaan. Puolan tieverkko oli maan liittyessä EU:n jäseneksi vuonna 2004 osapuilleen onnettomassa tilassa. EU on pumpannut maahan melko huimia summia investointirahaa, lähemmäs 200 miljardia euroa. Rahoilla on muun muassa rakennettu tai parannettu runsaat 12 000 kilometriä teitä; sellaiset kymmenkunta nelostietä. Moottoritieverkko on yli kymmenkertaistunut noin 300 kilometristä noin 4000:een. EU:n koheesiorahaston varoilla Puolan tietöistä on maksettu 85 % ja Puolan itsensä kontolle on jäänyt loput 15 %.

Ison-Britannian Brexit-keskustelussa yksi keskeinen asia, jota on osoitettu sormella, ovat Puolan moottoritiet, joiden maksamiseen brititkin ovat päässeet osallistumaan.

A1-tie on pohjois-eteläsuuntainen väylä Gdánskista etelään Tsekinmaan rajalle. Tiestä osa on rakennettu ns. vanhan organisaation aikaan. Puolan keskiosassa tie on osin kaksikaistainen ja osin ei-moottoritietasoinen nelikaistainen tie. Jotkut kohdat ovat melko kauhistuttavan näköisiä: Yksityistiet risteävät vilkkaan tien tasossa.


Liikennettä A1:llä

Piotrków Trybunalskin kaupungin länsipuolelle on aikoinaan rakennettu neliapilaliittymä. Se näyttäisi olevan perinteistä saksalaista mallia, mutta nyt sitä aiotaan uusia.


Liittymä on vähän ahtaassa paikassa. Vasemmassa yläkulmassa varastoalue logistiikkakeskus.

Mielenkiintoista asiassa on, että tietyömaan liikenne aiotaan hoitaa muuttamalla työn ajaksi eritasoliittymä suureksi liikenneympyräksi. Aika näyttää, toimiiko.


Työnaikainen järjestely

Toinen esimerkkimme on Sveitsistä, Zürichin kaakkoispuolelta. Betzholzkreiselin alueella moottoritiet 52 ja 53 risteävät suuren liikenneympyrän kautta. Ympyrässä on haaroja myös paikalliselle liikenteelle. Ympyrän sisällä on muun muassa ajoharjoitteluratoja ja tilaa ulkoilmakonserteille.


Betzholzkreiselin ympyrä

Toisin kuin Piotrków Trybunalskissa, tässä ei ole kyse tilapäisratkaisusta. Tiestä 53 puuttuu runsaan kymmenen kilometrin palanen, jonka linjauksesta on kinattu viimeiset 30 vuotta. Tällä kertaa syynä on Sveitsin soidensuojelulaki, joka ei salli tien tuhoavan linjalla olevaa suota. Suunnitelma on siis ollut, että 52 liittyy 53:een tällä ympyrällä, mutta nyt ympyrästä on tullut osa pääreittiä.


Idästä saapuva liikenne ohjataan tieltä 53 ympyrään

Osa suunnitellusta 53-tiestä on rakennettu ja onpa maastossa näkyvä yksi siltakin. Ilman penkereitä ja käyttämätön siis.


Hukkasilta

Sveitsiläinen tuomioistuin on antanut päätöksensä, joka mukaan tien 53 puuttuvaa osaa ei suunnitelman mukaan saa rakentaa. Uusi linjaus onkin katsottuna ja erkanee tiestä 52 ympyrämme länsipuolelta. Ympyrä jää siis ilman sen aiottua käyttötarkoitusta. Aika näyttää, tehdäänkö ympyrälle jotain, vai jääkö se sijoillensa.

3 kommenttia:

Tontza kirjoitti...

Kehä 1 Hämeenlinnantien liittymä pohjoiseen kehä 1 lännestä päin kuuluu sarjaan slaavilaiset ratkaisut😂

Elyas kirjoitti...

Jos tulkitsen oikein ensimmäisen kuvan liikennemerkkiä, niin päätielle liittyminen ei edes ole sallittua, ainoastaan sen ylittäminen.

Onhan noita moottoritieympyröitä Suomessakin, mutta ne ovat moottoritien 'yläpuolella', tai sitten moottoritie päättyy (tai alkaa) siihen.

Matti Grönroos kirjoitti...

Johdannossa rajattiin käsittelystä liittymät, joissa sivutie liittyy ympyrän kautta, eli esiteltiin ratkaisuja, joissa itse moottoritie vaihtuu ympyräksi tai sen kaltaiseksi.