6.9.2022

Kryptologiaa

Helsingin kaupungilla on aika ajoin vaikeuksia ilmaista itseään liikennemerkein ymmärrettävästi ja säädöksiä edes sinne päin soveltaen.


Pysäköintipaikka-liikennemerkin lisäkilpenä on teksti, jolla halutaan säädellä pysäköinnin sijaan pysäyttämistä.

Tekstilliseksi liikennemerkiksi lisäkilvestä ei ole, koska pysäyttämisen säätelyyn on oman liikennemerkkinsä.

Jos olet muulla asialla kuin päiväkodin saattoliikenteessä, muista olla pysähtymättä, vaan pysäköi autosi! Sehän on sallittua.

Ei kommentteja: