1.9.2023

Taukojumppaa ja salakuljetusta

Hirvensalo on vajaan 13 neliökilometrin laajuinen saari Turussa. Tällä kertaa käsitellään saaren kulkuyhteyksiä, ennen kaikkea siltoja. Tällä hetkellä on käytössä kolmas silta, neljättä odotellaan ja viidennelle on paikka osayleiskaavassa.

Turussa silta-asiat ovat perinteisesti vaikeita. Milloin riidellään sillan paikasta vuosikymmenet, milloin lujuuslaskelmien virheet pilaavat sillan ja milloin rakennetaan siltoja, jotka eivät johda minnekään.

1930-luvulla Turun kaupunkirakenne oli ongelmissa. Kunta oli noin 40 neliökilometrin kokoinen pinta-alaltaan. Sitä kuristivat pohjoisesta Maarian kunta ja idästä Kaarinan. Maarian alueet ulottuivat lähes kaupungin ydinkeskustaan. Juuri kaupunginrajojen ulkopuolelle oli muodostunut työläiskaupunginosia, muun muassa Maarian Raunistula ja Kaarinan Nummenmäki. Emäkunnille nämä alueet olivat rasite. Vuonna 1944 liitettiin Turkuun suurin osa Maariasta ja Kaarinan luoteisosa ja Turun pinta-ala kasvoi noin 2,5-kertaiseksi.

Hirvensalo oli vuoteen 1944 Maarian kuntaa. Maarialla ei ollut rahaa rakentaa tietä veden ylitse Turkuun, eivätkä Turkua kiinnostaneet Hirvensalon yhteydet pätkääkään. 

Niinpä syntyi yksityistä veneliikennettä Otkanttiin Aurajoen pohjoisrannalle ja Korppolaismäkeen etelärannalle. Vuonna 1905 saatiin aikaiseksi ensimmäinen lossi Hirvensalon ja Korppolaismäen välille.

Kuntaliitos pisti vauhtia rattaisiin. Vuonna 1949 valmistui ensimmäinen silta. Se oli yksikaistainen puusilta, joka oli avattava. Keskellä oli osa, joka työnnettiin sivuun korkeamman purkin sattuessa paikalle. Se siis muistutti vanhojen kanavien rullasiltoja. Sillan valmistumisesta alkoi pikkuhiljaa Hirvensalon muuntuminen Turun esikaupungiksi.


Aukko ei ollut keskellä salmea. Siksi kaupungista poispäin oli verraten jyrkkä nousu.

Puinen silta ei ikuisuuksiin kestä ja sillan kuormitus sen kuin kasvoi. Keväällä 1967 sillalla kävivät tarkastajat, jotka totesivat sen huonokuntoiseksi ja asettivat sille 8 tonnin painorajoituksen.

Tästä alkoi taukojumppa. Hirvensalon bussi tyhjennettiin sillan toisessa päässä ja bussi ajoi tyhjänä toiseen päähän. Matkustajat seurasivat bussia jalkapatikassa. Poliisi aika ajoin valvoi, että bussissa ei salakuljeteta ihmisiä.


Helsingin Sanomat raportoi Turun kaupunginvaltuuston kokouksesta

Poliitikot joutuivat asiassa maalitauluiksi. Armeija tuli apuun, kun jostain oli saatu kaivetuksi esiin pioneerisilta. Sellainen laitettiin salmeen jo saman vuoden kesällä ja painorajoitus kyettiin nostamaan 12 tonniin. Nyt pääsivät matkustavaiset raukat taas kulkemaan bussissa sillan ylitse.

Kaupunginisät osoittavat tiukan paikan edessä hämmästyttävää päätöksentekokykyä ja uuden sillan rakentamisesta päätettiin kesällä 1967. Silta rakennettiin parisataa metriä etelään vanhasta. Lapiot iskettiin maahan syksyllä ja seuraavan vuoden elokuussa oli jo valmista. Pioneerit veivät tilapäissiltansa muualle.

Tämäkin oli puinen pukkisilta, kaksikaistainen kuitenkin. Lupaehdoissa määrättiin, että sen tuli vuoden 1972 purjehduskauden alkuun mennessä olla avattava, mutta tätä lupaehtoa ei koskaan täytetty.

Toinen siltakin pikkuhiljaa huononi ja kävi pullonkaulaksi. Vuonna 1993 valmistui selvästi etäämmälle teräsbetoninen silta, noin 900 metrin päähän ensimmäisestä.

Hirvensalon asukasluvun kasvaessa on seudulla ruvettu vaatimaan toista katuyhteyttä. Vuosikausia on käyty kinaa siitä, onko toiselle sillalle tarvetta vai ei, rakennetaanko silta vain tunneli ja jos rakennetaan, minne rakennetaan. Osayleiskaavatyössä oli tarjolla useita vaihtoehtoja niin pohjoisen kuin idänkin suuntaan, ja itävaihtoehto on nyt vahvoilla. 

Pohjoisen suunnan vaihtoehdot ovat tunnelivaihtoehtoja. Laivaliikenteen takia sillan pitäisi olla korkea ja kun se tulisi Sinappitehtaan Turun linnan eteen, museoviranomaisilla todennäköisesti olisi sana herkässä.

Katusillan lisäksi on tulossa ensimmäisen sillan paikalle rakennettava kevyen liikenteen silta. Siitä on jo rakentamispäätös, mutta rakentaminen on lykkääntynyt teräksen hinnan noustua nopeasti. Tästä sillasta on tulossa avattava, koska toisen sillan eteläpuolelle on syntynyt venesatama, jossa on myös kookkaampaa kalustoa kesäsäilytyksessä.


Neljäs silta (sininen) tulee samaan kohtaan, jossa oli ensimmäinen. Viidennen sillan osayleiskaavassa määritetty paikka punaisella. Katkoviivalla sataman suuntaan johtava tunnelivaihtoehto.


3 kommenttia:

Terho Hämeenkorpi kirjoitti...


Mielenkintoista Turun jahkaamisesta ja "ei oo rahhaa"- politiikasta!

Lasse Sinikallas kirjoitti...

Jos tulee uusi siltayhteys kaakkoon ja tunneli pohjoiseen, Turun keskustan kiertävästä kehäkadusta ei puutu enää kuin Aurajoen ylitys Jaanintien jatkeeksi, Halisten ohitus/alitus ja hiukan fiksailua Koroistenkaaren sekä Manu Tavastin kadun ja Vanhan Tampereentien risteykseen.

Antti Ojala kirjoitti...

Nythän samaa hommailua harrastetaan Kristiinankaupungissa. Kaunis kaupunginsilta on ihan pilalla, ja painorajoitus estää käyttämästä pitkiä busseja. Taukojumppaan ei vielä jouduta, mutta kristiinankaupunkilaiset joutuvat antautumaan pikkubusseihin.