2.8.2019

Minkä taakseen jättää...

Kutakuinkin seitsemän vuotta sitten Teillä ja Turuilla epäili artikkelissa Silta yli viinin virran Moselin laakson ylittävän siltaprojektin hautaamista. Kyse on runsaan kilometrin mittaisesta sillasta, joka nousee noin 160 metrin korkeuteen Moselin pinnasta.

No eihän siinä sitten niin käynytkään. Jo alkuvuodesta 2013 työt käynnistettiin uudelleen ja tämänhetkisten arvioiden mukaan silta valmistuisi kuluvan vuoden marraskuussa.


Silta kuvattuna Eifelin suunnasta

Tämän(kin) sillan rakentaminen on ollut pitkä projekti. Ideana se heitettiin jo 1960-luvulla Saksan jaon aikaan: Tuolloinen liikenneministeri Heinrich Holkenbrink esitti tietä, joka tarjoaisi suoran yhteyden Eifelin ja Hunsrückin vuoristoissa sijainneille sotilaslentokentille Belgian ja Hollannin satamiin. (Eifel on Moselin pohjoispuolella sijaitseva matala vuorijono ja Hunsrück eteläpuolella.)

1970-tehtiin suunnitelmia ja vuonna 1987 liittopäivät hyväksyi tien ja sillan rakentamisen.


Silta kuvattuna Hunsrückin suunnasta

Tiesuunnitelma valmistui vuonna 2000, jolloin se lähti kierroksella saksalaisiin tuomioistuimiin valituskirjelmien saattamana. Vuonna 2004 tuli sikäläisesti korkeimmasta hallinto-oikeudesta päätös valitusten hylkäämisestä. Suunnitelmaa kuitenkin muutettiin EU:n lintudirektiivin takia ja hyväksymisleimat saatiin papereihin vuonna 2008.

Lapioita ruvettiin teroittelemaan vuonna 2009 ja vuonna 2010 nimettiin urakoitsija, jonka tehtävänä oli rakentaa silta 4,5 vuodessa. Samaan aikaan vastustus jyrkkeni ja päättävillä elimillä rupesivat housunpuntit tärisemään. Lopullista rakentamispäätöstä yritettiin venyttää yli loppuvuoden 2011 liittopäivävaalien, mutta SPD ja vihreät kaatoivat tämän suunnitelman ja päättivät tien rakentamiseen ryhtymisestä. Vuonna 2011 ryhdyttiinkin rakentamaan ensimmäisiä pilareita Hunsrükin puolelle. Edellisessä artikkelissa mainitun keskeytyksen jälkeen ensimmäiset siltakannen osat asennettiin vuonna 2013.

Kritiikin ääni vain voimistui. Vuonna 2014 siltaa vastustava ryhmittymä Pro Mosel toi esiin, että Eifelin puoleinen jyrkkä rinne tuottaa riskin stabiliteetille ja teki asiasta rikosilmoituksen. Sisäministeriön komitea tutki asiaa ja totesi väitteessä olevan perää. Rinteen kriittiselle osalle tehtiin kuusi massiivista paalua tukemaan maata. Vuonna 2015 Trierin syyttäjänvirasto ilmoitti, että se ei ala esitutkintaa rikosilmoituksen pohjalta.


Poliitikot kävivät juhlimassa siltatöiden etenemistä, mutta kaikki eivät olleet tyytyväisiä.

Syksyllä 2014 ilmoitettiin sillan myöhästyvän kaksi vuotta ja sen oli määrä valmistua vuonna 2018. Vuonna 2018 ilmoitettiin vielä vuoden viiveestä.


Ensimmäiset metrit asfalttia on saatu levitetyksi.

Ei kommentteja: