21.6.2023

Kajaani–Hyrynsalmentien alikulkusilta

Osuipa silmiin Väyläviraston tiedote, jonka otsikko oli: Kajaani–Hyrynsalmentien alikulkusillan alittava liikenne siirretään kiertoreitille sillan vaurioitumisen vuoksi.

Ensireaktio oli, että viitostiellä on sattunut jokin isompi mälli ja että liikenne siksi varmasti tulee olemaan vaikeuksissa. Mutta missähän tuo silta on? Kajaanista Hyrynsalmelle on matkaa 70 kilometriä. Tiedote ei siis ole ylimaallisen selektiivinen, ja sitä siten pääsee eli joutuu tulkitsemaan. 

Tiedotteen ingressi kuitenkin antaa aiheen epäillä, että tiedotteessa on jotain mätää: 

Moottoriajoneuvo törmäsi Kajaani–Hyrynsalmentien alikulkusiltaan maanantai-iltana 29.5. Törmäyksen seurauksena sillan kantavuus ei Väyläviraston selvityksen mukaan ole enää riittävä junaliikenteelle. Kaikki sillan alittava liikenne ohjataan kulkemaan kiertoreitin kautta tämän viikon aikana. Uusi alikulkusilta on jo rakenteilla osana Väyläviraston Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannushanketta.

Tulkinta 1: Kyseessä ei ole Kajaani-Hyrynsalmentien alittava alikulku, vaan sen ylittävä rautatiesilta.

Pulma: Viitostie risteää Kajaanin ja Hyrynsalmen välillä radan vain kahdesti ja kummallakin kerralla tie kulkee radan ylitse.

Tulkinta 2: Kyse ei ole Kajaanin ja Hyrynsalmen välisestä tiestä lainkaan, vaan entisestä viitostiestä, joka kulki Ristijärven ja Hyrynsalmen välillä Emäjoen länsipuolella vain runsaat 60 vuotta sitten. Tieosuus on nykyisin yhdystie 8890.

Tulkinta 3: Kyseessä on lähellä Hyrynsalmen kirkonkylää tiellä 8890 oleva rautatiesilta.

Pulma: Tie 8890 on Hyrynsalmella nimeltään Vanhatie ja Ristijärvellä Hyrynsalmentie. Miksi tiedote puhuu Kajaani-Hyrynsalmentiestä?

Tulkinta 4: Ämmänsaaren rata on valmistunut Hyrynsalmelle saakka vuonna 1939. Silta on saatettu rakentaa jo silloin; viimeistään 1950-luvulla. Tiedotteeseen on otettu sillan virallinen nimi sen rakentamisen aikaan.

Tiedottaminen onnettomuudesta on ollut kovin vaiteliasta. Paikalla on menossa uuden sillan rakentaminen. On vaikeata olla ajattelematta, että työmaalla on sattunut nolo vahinko.

Tiedote jatkuu: 

Olemme parhaillaan rakentamassa viereen uutta Hyrynsalmentien alikulkusiltaa, joka valmistuu vasta syksyllä. Junien ei ole turvallista ylittää vaurioitunutta siltaa. Tämä vuoksi puramme vanhan sillan kiireellisesti ja siirrämme alittavan liikenteen kiertoreitille. Täytämme vanhan silta-aukon maa-aineksilla ja rakennamme uudet radan päällysrakenteet.

Tulkinta 5: Koska seudulla ei ole Hyrynsalmentietä, tulkitaan tämän tarkoittavan suunnitelmien mukaista Hyrynsalmen alikulkusiltaa. 

Tulkinta 6: Tässä puhutaan sekaisin sekä juna- että tieliikenteestä. Lienee haluttu sanoa, että uutta siltaa ei voida vielä käyttää, ja että vanha silta poistetaan käytöstä tuomalla tien tilalle sepeliä ja rakentamalla sen päälle uudet kiskot ja pölkyt.

Tiedote jatkuu:

Vanha alikulkusilta poistetaan liikennekäytöstä perjantaina 2.6.2023. Vanhatie (mt 8890) katkaistaan liikenteeltä Kajaani–Hyrynsalmentien alikulkusillan molemmilta puolilta ja liikenne ohjataan kiertoreiteille.

Tulkinta 7: Junaliikenne keskeytettiin saman tien. "Poistaminen liikennekäytöstä" siis tarkoittaa, että sillä kulkeva liikenne ei pääty, vaan sen ali kulkeva. Tiestä käytetään leikkisästi kahta eri nimeä: Vanhatie ja Kajaani-Hyrynsalmentie.

Tiedote jatkuu:

Radan länsipuolella kiertoreitti kulkee Vanhatietä (mt 8890) Ristijärven kautta. Radan itäpuolella kiertoreitti kulkee Puolangantien (mt 891) ja Viitostien (vt 5) kautta. Tavoitteena on, että junat pääsisivät jälleen liikkumaan tulevan viikonlopun aikana. 

Tulkinta 8: Tiekarttaan ei ole vilkaistu. Ristijärven kautta ei tarvitse kiertää, jos matka on sillan länsipuolelta Hyrynsalmelle, Suunnilleen puolessa välissä kulkee vanhan ja nykyisen viitostien välillä yhdystie 8891. Sitä käyttäen pääsee bonuksena tutustumaan Kalliokosken komeaan yhdistettyyn rauta- ja maantiesiltaan. Lisäksi on tarjolla kiertotie paikallisessa tieverkossa. Junien kulun relevanssi kiertotietä koskevassa kappaleessa jää pohdittavaksi.


Kalliokosken silta

Väylävirastossako ei tosiaankaan ole tiedottamisen ammattiväkeä tiedotteiden oikolukemiseen? Tämä tiedotekin olisi kohtuuhyvä muistio projektipäällikkökollegoiden kesken, mutta sen kohderyhmä kuitenkin lienee ollut yleisö? Sille tiedote paikoin näyttäytyy melko käsittämättömänä.


3 kommenttia:

tienkäyttäjä kirjoitti...

On se hyvä, että joku avasi tämän tiedotteen sisällön :) Minä ihmettelin kovasti tiedotetta lukiessani, mistä oli kyse. Koska en kuitenkaan liiku noilla seuduilla, en alkanut selvitellä sen tarkemmin.

Arttu kirjoitti...

Alikulkusilta = rautatiesilta, jonka ali kulkee tie
Ylikulkusilta = tiesilta, joka ylittää rautatien

Termi kertoo siis, mitä kautta muu liikenne pääsee ohittamaan rautatien (tai raitiotien/metroradan).

Matti Grönroos kirjoitti...

Näin varmasti on silloin, kun puhutaan rautatiemiesten näkövinkkelistä. Kumipyöräpuolella terminologia ei ole näin yksioikoinen. Sitten, kun samaan tiedotteeseen laitetaan sekaisin rauta- ja maantiepuolen asioita, on mahdollista saada aikaan artikkelissa käsitellyn tiedotteen kaltaista sekavaa sillisalaattia.