9.6.2023

Kehätiesota

Teillä ja Turuilla käsitteli vastikään artikkelissa Pariisin kehätiet tuon suurkaupungin noin neljää kehätietä. Nyt sisimmästä, le Périphérique, on noussut sota. Sitä käydään kovin ranskalaiseen tapaan, suurin puhein ja käsiä rankasti vispaten.


Ranskalaiset käyvät neuvonpitoa eläkejärjestelmän uudistamisesta

Pariisissa järjestetään olympialaiset kesällä 2024, ja massiivisia liikenneruuhkia on odotettavissa. Périphériquen sisimmät kaistat on tarkoitus tehdä samanlaisiksi "korkean käyttöasteen kaistoiksi", kuten monessa paikassa maailmalla: varataan busseille, takseille ja kimppakyydeille. Tässä ei ole sinänsä nähty mitään erityistä ongelmaa.

Ongelma tulee siitä, että Pariisin kiistelty pormestari Anne Hidalgo on vaatinut, että järjestely jää pysyvästi voimaan ja että lisäksi koko kehätielle tulisi voimaan 50 km/h nopeusrajoitus nykyisen 70 km/h:n sijaan. Näiden toimenpiteiden perusteluiksi on esitetty, että kehätieltä katoaisi vuorokaudessa 100.000–200.000 henkilöautoa ja ilmanlaatu paranisi.


Nyt ovat esikaupungit nousseet vastarintaan. Kaikkiaan 1800 kunnan- ja kaupunginjohtajaa on allekirjoittanut kirjelmän, jossa vastustetaan suunnitelmaa. Matka-aikojen ennakoidaan pitenevät merkittävästi. Allekirjoittajat myös tuovat esiin, että mainittu autojen vähenemisen määrä ei perustu mihinkään tutkimukseen, vaan on puhdasta poliittista keskustelua.

Hidalgon suunnitelmalle on tuonut synkkiä pilviä taivaalle myös riippumattoman tutkimuslaitoksen vaikutusarvio muutaman vuoden takaisesta Seinen rannan kadun Avenue Georges Pompidou liikenteen rajoittamisesta. Tutkimusraportissa on todettu, että saasteiden kokonaismäärä ei ole vähentynyt. Seinen rannalla on puhtaampaa, mutta vahvaa lisäystä on Périphériquen eteläosissa liikenteen siirryttyä sinne. Périphériquen ympäristössä asukastiheys on suurempi, jolloin altistus kohdistuu suurempaan joukkoon ihmisiä tehden toimenpiteen kokonaishyödyn negatiiviseksi.

Toistaiseksi ei ole mitään ratkaisua hakattu kiveen. Ranskalainen neuvonpito jatkuu.

Ei kommentteja: